Викладацький склад

Кафедра адміністративного та інформаційного права

Арістова Ірина Василівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Роговенко Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Кравченко Іван Олександрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри;

Ткаченко Віта Віталіївна – кандидат юридичних наук, ст. викладач;

Чернадчук Тамара Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Володська Аліна Григорівна – лаборант кафедри.

Кафедра приватного та соціального права

Кузнецова Марина Юріївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Запара Світлана Іванівна – доктор юридичних наук, професор;

Венедіктов Валентин Семенович – доктор юридичних наук, професор; 

Піддубний Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, професор; 

Ладика Юрій Володимирович – кандидат юридичних наук, ст. викладач;

Горбачoва Катерина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Стрельник Вікторія Валеріївна –кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Гресь Наталія Миколаївна – ст. викладач;

Нежевело Валентина Вікторівна – ст. викладач;

Ромасенко Кароліна Миколаївна – лаборант кафедри.  

Кафедра міжнародних відносин

Клочко Алёна Миколаївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Волченко Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент;

Клєцова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент;

Курило Олексій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент;

Петрова Наталія Олександрівна – ст. викладач;

Калюжна Світлана Вікторівна- ст. викладач;

Марченко Анастасія Анатоліївна – лаборант кафедри.  

Кафедра правосуддя

Ясинок Микола Михайлович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, академік;

Курило Микола Петрович –доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя;

Кравцова Тетяна Миколаївна – доктор юридичних наук, професор;

Маланчук Петро Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя;

Джепа Юлія Артурівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Бойко Віталій Борисович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Мироненко Тетяна Євгеніївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Щербак Світлана Володимирівна – доцент кафедри правосуддя; 

Котвяковський Юрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

Шульженко Ассоль Володимирівна – ст. викладач кафедри;

Ромасенко Кароліна Миколаївна – лаборант кафедри.  

Кафедра державно правових дисциплін та українознавства

Шестакова Світлана Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;

Рожкова Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, доцент;

Михайліченко Микола Анатолійович – кандидат історичних наук, старший викладач;

Харченко Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;

Бондар Наталія Анатоліївна – старший викладач;

Кузьменко Наталія Миколаївна – старший викладач, зав. методичним кабінетом;

Симутенко Олександра Іванівна – старший лаборант кафедри.

Кафедра геодезії та землеустрою 

Скляр Юрій Леонідович – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент; 

Третяк Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор;

Макарова Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент; 

Рибіна Олена Іванівна – к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою;

Мартиненко Володимир Олександрович – кандидат держуправління, доцент;

Богінська Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, ст. викладач; 

Капінос Наталія Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри геодезії та замлеустрою;

Бойченко Руслан Вікторович – старший викладач;

Гончаров Віктор Володимирович – старший викладач;

Канівець Олена Миколаївна – старший викладач;

Прокопенко Наталія Іванівна – зав. навчальної лабораторії, ст. викладач; 

Гримайло Марина Олександрівна – лаборант кафедри.