Гарант ОНП

Гарант програми – д.ю.н., професор кафедри адміністративного та інформаційного права Арістова Ірина Василівна.

·

З 1970 по 1975 рік навчалася в Харківському інституті радіоелектроніки на факультеті обчислювальної техніки за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини», отримала диплом з відзнакою.

·

З вересня 1975 року по квітень 1994 року працювала в Інституті проблем машинобудування НАН України на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника.

·

У 1984 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

·

З квітня 1994 року по червень 2007 року працювала в Харківському університеті внутрішніх справ (служба в органах внутрішніх справ України, полковник міліції у відставці) на посадах старшого викладача, доцента, професора.

·

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право».

·

У 1996 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.

·

У 2006 році було присвоєне вчене звання професора по кафедрі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

·

З 2007 року – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

·

Арістова І.В. є керівником наукової школи «Правові засади інформаційного суспільства, заснованого на знаннях, та інформаційної держави».

·

Нагороджена найвищою відзнакою МОН України “За наукові та освітні досягнення” ( 2023 р.)

·

ПЕРСОНАЛЬНА СТОРІНКА