Кафедра міжнародних відносин

Е-mail: natavol4enko@gmail.com

Робочі програми кафедри, силабуси (переглянути)

Адреса: вул. Г. Кондратьєва, 160, головний корпус, ауд. 110

Завідувач кафедрою: к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин Волченко Н.В.

Загальна інформація

Кафедра міжнародних відносин юридичного факультету СНАУ була створена відповідно до рішення вченої ради Сумського НАУ (протокол № 12 від 30 березня 2017 року) та з першого травня 2017 року фактично розпочала свою роботу.

Волченко Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 

Клочко Алена Миколаївна – доктор юридичних наук, професор

 

Клєцова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент

 

Курило Олексій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент

 

Петрова Наталія Олександрівна – доцент, доктор філософії зі спеціальності 081 “Право”

 

Калюжна Світлана Вікторівна – доцент, доктор філософії зі спеціальності 081 “Право”

 

Марченко Анастасія Анатоліївна – лаборант кафедри;  

 

Assoc. Prof. Dr. Kutluhan Bozkurt, LL. M. Eur. (Munich)

З початку своєї діяльності кафедра обрала в якості пріоритетних такі напрямки роботи:

Викладання навчальних дисциплін юридичного спрямування англійською мовою (3 штатних співробітників кафедри мають сертифікати, що підтверджують знання англійської мови рівня B2);

Публікації результатів наукових досліджень у високорейтингових наукових виданнях, які індексуються міжнародними науково-метричними базами (зокрема, Scopus, Index Copernicus, Web of Science);

Активне міжнародне співробітництво (обмін професійним досвідом із зарубіжними партнерами, стажування, в тому числі в рамках Erasmus обмінів, спільні наукова діяльність з закордонними партнерами);

Виконання науково-дослідних держбюджетних тематик;

Участь у конкурсах науково-дослідних робіт студентів, аспірантів та викладачів;

Отримання авторських свідоцтв про реєстрацію авторських прав;

Здобуття членства  в українських та закордонних асоціаціях університетів, зокрема й за сферами наукових інтересів з метою подальшої всебічної співпраці та розвитку спільної наукової діяльності;

Постійне підвищення професійної кваліфікації у провідних ВНЗ світу, залучення іноземних фахівців до навчального та науково-педагогічного процесів на кафедрі та факультеті;

Профорієнтаційна діяльність;

Співпраця з судовими та правоохоронними органами.

На кафедрі реалізується навчання студентів англійською мовою та викладаються такі дисципліни:

«Загальна теорія права», «Історія вчень про державу і право», «Історія держави і права України та зарубіжних країн», «Міжнародне правосуддя», «Міжнародне публічне та приватне право», «Порівняльне конституційне та адміністративне право», «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльне трудове і соціальне право», «Порівняльне цивільне право», «Теорія міжнародних відносин», «Ораторське мистецтво»,  «Судові системи та порівняльне судове право».

Постійна співпраця кафедри з викладачами та студентами юридичного факультету забезпечує активну участь кафедри у проведенні науково-практичних конференцій,  засідань «круглого столу» та семінарів, участь у судових дебатах, організація брейн-рингів, майстер-класи, інтерактивних ігор, серед яких інтерактивна гра «Що? Де? Коли?»  на тему «Європа: традиції, звичаї, культура, мова».

Активне міжнародне співробітництво (обмін професійним досвідом із зарубіжними партнерами, стажування, в тому числі в рамках Erasmus обмінів, спільні наукова діяльність з закордонними партнерами)

Відрядження до Карлового університету (м. Прага, Чехія) у період з 04.03.2018р. по 09.03.2018р. членів робочої групи НДР для молодих вчених (Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В., Кузнєцова М.Ю.);

Отримання сертифікатів про відвідування Європейського суду з прав людини (4-11.03.2018р.) (Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В.) із безпосереднім перебуванням у навчальному візиті у Страсбурзі (Франція);

Сertificate of Attendance a two-day seminar on the topic: “Increase of Know-How in Quality Management of University Education” organized in the framework of the development project “Enhancement of Capacity Building Process in Quality of Education and Research at SNAU and SSU”.  Sumy, 13-14 June, 2017 (Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В.);

Сertificate on the Internship Program Completion „Role and Importance of International and Supranational Law in the Modern World ” 27th of October 2017, Sofia, Bulgaria. (84 hours). Університет Національної та Світової Економіки. (Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В., Запара С.І. ) із безпосереднім відрядженням до м. Софія (Болгарія);

Standford online. STATEMENT OF ACCOMPLISHMENT. Alyona Klochko has successfully completed a free online offering of America’s Poverty and Inequality Course. November 22, 2017 (Клочко А.М., Петрова Н.В., Запара С.І.);

Підписання Меморандуму академічної сітки BSEMAN (травень 2018), сертифікати участі (Запара С.І., Клочко А.М.) із безпосереднім відрядженням до м. Салоніки (Греція).

Постійне підвищення професійної кваліфікації у провідних ВНЗ світу, залучення іноземних фахівців до навчального та науково-педагогічного процесів на кафедрі та факультеті

Упродовж 2017-2018 н.р. до навчального процесу студентів спеціальності «Міжнародне право» були залучені двоє науковців з зарубіжних навчальних закладів, зокрема, професор Людвігзбурського університету (Німеччина) Вальтер Майер та Діана Марінова (юридичний факультет Університету Національної та світової економіки (м. Софія, Болгарія).

До юридичного факультету Сумського національного аграрного університету з метою розвитку спеціальності: «Міжнародне право» в рамках грантового співробітництва завітав професор права Університету прикладних наук Walter Maier (Людвігсбург, Германія).

Впродовж квітня 2018р. професор Maier перебував на юридичному факультеті на кафедрі міжнародних відносин та викладав дисципліни для студентів спеціальності: «Міжнародне право», а також науково-педагогічного складу факультету та університету. За результатами прослуханого курсу лекцій студенти та викладачі отримали сертифікати.

27 квітня 2018р. на юридичному факультеті СНАУ для студентів спеціальності «Міжнародне право» була презентована лекція доцента юридичного факультету Університету Національної та світової економіки (м. Софія, Болгарія) Діани Марінової. Лекція була присвячена питанням міжнародного приватного права, системі юридичної освіти Болгарії, питанням інтеграції до ЄС та пов’язаним із цим адаптаційним процесам законодавства Болгарії. Також було акцентовано й на окремих колізійних аспектах, зокрема таких, що виявляються в процесі моніторингу відповідності нормативно-правових актів Болгарії положенням законодавства ЄС.

Виконання науково-дослідних держбюджетних тематик

Під керівництвом к.ю.н., доцента Клочко А.М. було підготовлено НДР за темою: Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроїнтеграції: економіко-правовий аспект. 0117 U 006531 – Державний реєстраційний номер. Виконавці – викладачі та аспіранти кафедри: Клочко А.М., Клєцова Н.В., Волченко Н.В., Нежевело В.В., Кузнецова М.Ю., Дігтяр А.О.

Участь у конкурсах науково-дослідних робіт студентів, аспірантів та викладачів

Призові місця у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентів:  
Диплом переможця за зайняте ІІІ місце Шевченко Каріною (студентка юридичного факультету СНАУ, лаборант кафедри міжнародних відносин) у II Всеукраїнському конкурсі есе з екологічного права, що відбувався на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка під науковим керівництвом ст. викладача кафедри Петрової Н.О. та викладача кафедри приватного та соціального права CНАУ Нежевело В.В.

Ддиплом переможця за зайняте ІІ місце Волченко Наталією (студенткою 1 курсу магістратури юридичного факультету) під науковим керівництвом  Запари Світлани Іванівни у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю “Міжнародне право”, проведеного на базі Національного університету “Одеська юридична академія”.

Під керівництвом викладачів кафедри міжнародних відносин студенти університету прийняли участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях та науково- практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. Викладачі кафедри упродовж року проводили наукове керівництво студентів, готували наукові роботи та спільні наукові публікації.

Отримання авторських свідоцтв про реєстрацію авторських прав

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори отримали Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В., Петрова Н.О. Упродовж 2017-2018 н.р. отримано 4 авторських свідоцтва на твори.

Клочко А.М., Нежевело В.В. Детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності України. № 6, 2017. Юридичний науковий електронний журнал. Index Copernicus. http://www.lsej.org.ua/index.php /ostannij-vipusk. № 76386 від 30.01.2018.

Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar, 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 4787-4791. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4787.4791 URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.4787.4791. SNIP – 0.616 № 77049 від 20.02.2018р.

Клочко А.М. К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843. Авторське свідоцтво 78038 від 02.04.2018 р.

Волченко Н., Клєцова Н. Правові засади банківської безпеки в контексті європейської інтеграції України. Юридичний науковий електронний журнал. № 6, 2017. Index Copernicus (фахове видання). Авторське свідоцтво № 77639 від 15.03.2018р.

Здобуття членства  в українських та закордонних асоціаціях університетів, зокрема й за сферами наукових інтересів з метою подальшої всебічної співпраці та розвитку спільної наукової діяльності

Підписання Меморандуму академічної сітки BSEMAN (травень 2018), сертифікати участі (Запара С.І., Клочко А.М.)         НАУ є одним із фундаторів-засновників міжнародної організацї BSIMAN, яка об’єднала біля 50 університетів. Урочисте підписання Меморандуму про створення організації відбулось в Університеті Аристотеля (Греція). Насичений день супроводжувався представленням університетів-партнерів, обговоренням майбутньої співпраці та змісту Меморандуму. Особлива увага приділялась спільним науковим дослідженням, проектам Еразмус, можливостям отримання подвійних дипломів тощо.

Серед іншого, було обрано організаційний координаційний комітет, що включає 12 членів. Уповноваженим університетом-представником від українських університетів-партнерів було обрано СНАУ.

У травні 2018р. Запара С.І. та Клочко А.М. були запрошені та здобули членство в ВГО «Українська асоціація міжнародного права» (Національний університет «Одеська юридична академія»).

Клочко А.М. була визначена членом галузевої комісії від СНАУ проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародне право» (наказ ректора Національного університету «Одеська юридична академія» № 4803-90 від 29 грудня 2017року), який відбувся 25 квітня 2018року на базі Національного університету «Одеська юридична академія».

Найбільш важливі публікації:

Alyona M. Klochko , Nikolai P. Kurilo and Svitlana I. Zapara Criminal Legal Protection of Banking in Ukraine and at the International Level. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019 | Volume: 14 | Issue: 1 | Page No.: 29-35. DOI: 10.3923/jeasci.2019.29.35.

Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar, 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 4787-4791. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4787.4791
URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.4787.4791. SNIP – 0.616

The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects. International Journal of Applied Business and Economic Research. Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Oleh V. Rohovenko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy N. Kulish. International Journal of Applied Business and Economic Research. Volume 15, Number 22, 2017.p.1-9. SNIP 0.101.

Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Gennady Timchenko and Andriy Gulyk (2017). Banking in Ukraine as an object of criminal and legal protection. Banks and Bank Systems (open-access), 12(4), 114-120. doi:http://10.21511/bbs.12(4).2017.11

Клочко А.Н. К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843.

Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Dmytro Zhuravlov and Hikmat Javadov (2018). Economic and legal aspects of banking security under European integration intensification in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13 (1), 162-172. doi:10.21511/bbs.13(1).2018.15

Alyona M. Klochko et al. 2017. Improvement of the Legislation of Ukraine as to the Provision of the Protection of Banking in the Conditions of European Integration, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 7(29): 2165 – 2172. DOI: 10.14505/jarle.v8.7(29).14. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index.

Chernadchuk, Viktor D.; Chernadchuk, Тamara O. and Klochko, Alyona M.. 2017. Financial Control as a Means of Cognition of the Financal Activities: Theoretical and Legal Aspects, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 8(30): 2383 – 2390. DOI: 10.14505/jarle.v8.8(30).08. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index.

Дігтяр А.О., Клочко А.М. Розмежування банківської та комерційної таємниці як обєктів кримінально-правової охорони та права інтелектуальної власності. Форум права  Index Copernicus International.  № 5, 2018. с. 50-58. DOI: ahttp://doi.org/10.5281/zenodo.2527936.

Olena Petryk, Kurylo Оleksii, Oleksandra Karmaza,  Vitalii Makhinchuk, Olga Martyniuk.   Non  Financial Reporting of Companies and the Necessity of its Confirmation by Auditors in Ukraine.  Problems and Perspectives in Management. Volume  16, Issue 2, 2018.

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової реформи в Україні //  The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 51. – С. 20-25. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Index Copernicus). – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/uk/administrativno-procesualne-pravo/kravcova-t-m-petrova-n-o-instancijna-yurisdikciya-administrativnix-sudiv-v-konteksti-sudovo-pravovo%D1%97-reformi-v-ukra%D1%97ni

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Сутність та зміст предметної юрисдикції адміністративних судів України // Науковий вісник Херсонського державного університету (серія Юридичні науки). – Вип. 2. т. 1. – 2018. – С. 159-164. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Index Copernicus).

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Нові правила територіальної юрисдикції (підсудності) адміністративних справ в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету (серія Право). – Вип. 50. т. 2. – 2018. – С. 36-41. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Index Copernicus).

Петрова Н. А., Нежевело В. В., Шульженко А. В., Кузнецова М. Ю., Кравченко И. А. Отдельные правовые механизмы пресечения незаконного оборота древесины в Украине // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(29), I.: 178, 2018 Sept. – C. 38-41 (Index Copernicus).

Volchenko N. Improvement of Ukraine’s Legislation on Food Security in the Context of European Integration. Nauchni trudove. 2018. #2. P. 255-276 (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria).

Клєцова Н.В., Волченко Н.В. Удосконалення трудового законодавства України під час працевлаштування найманих працівників як один із заходів формування безпеки у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. 2018. Вип. 1. Том. 1. С. 112-117 URL: www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_1/1-1_2018.pdf (індекс Copernicus).

Волченко Н.В., Клєцова Н.В. Організаційно-управлінська безпека банків: теоретичний аспект. Економіка та суспільство.  2018. № 19. (Грудень) (посилання буде доступно на сайті у лютому 2019 р) (індекс Copernicus).

Чернадчук Т.О., Волченко Н.В. Трансформація транскордонного співробітництва у міжрегіональне: окремі правові аспекти. Публічне право. 2018. № 3 (31). С. 107-111 (індекс Copernicus).

Клєцова Н.В., Волченко Н.В. Фінансова та кримінальна відповідальність суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства як один із заходів формування безпеки у сфері банківської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6 (Грудень) (індекс Copernicus).