ТЕМИ НДР КАФЕДР

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Тема НДР: Актуальні теоретичні та практичні проблеми в сфері адміністративного, інформаційного й фінансового права в умовах розвитку інформаційного суспільства та публічно-сервісної держави

Державний реєстраційний номер: 0116U005118

Термін виконання: 01.2016-12.2020

Мета:

Розробити теоретико-методологічні, адміністративно-правові, інформаційно-правові, фінансово-правові засади формування інформаційного суспільства та публічно-сервісної держави.

Підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин (управлінських, публічно-сервісних, інформаційних, фінансових).

Удосконалення взаємодії галузей національного права (адміністративного, інформаційного, фінансового, аграрного, земельного, екологічного).

Реалізація державної політики науково-технічного та інноваційного розвитку (у організаційно-правовому аспекті) задля переходу до суспільства знання та формування економіки знань.

Керівник роботи: д.ю.н, професор Арістова Ірина Василівна.

Тема НДР: Взаємодія галузей права в умовах сталого розвитку України та глобальної цифрової трансформації

Державний реєстраційний номер: 0121U109599

Термін виконання: 02.2021-02.2026

Мета:

Розробити теоретико-методологічні, адміністративно-правові, інформаційно-правові, фінансово-правові засади сталого розвитку України та глобальної цифрової трансформації.

Підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин (адміністративно-правових, публічно-сервісних, інформаційних, фінансових).

Удосконалення взаємодії галузей національного права (адміністративного, інформаційного, фінансового, аграрного, земельного, екологічного) в умовах сталого розвитку України та глобальної цифрової трансформації.

Реалізація державної політики науково-технічного та інноваційного розвитку (у організаційно-правовому аспекті) задля переходу до глобальної цифрової трансформації.

Керівник роботи: д.ю.н, професор Арістова Ірина Василівна.

КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Тема НДР: Інституційні засади розвитку системи землевпорядкування в умовах Північно-Східного регіону України

Державний реєстраційний номер: 0120U103447

Термін виконання: 09.2020-12.2030

Мета: Розробка інституційних засад і методологічних підходів та інструментів інституційного забезпечення оптимізації та розвитку аграрного та природоохоронного землекористування в умовах ринкового обороту земель

Керівник роботи: д.е.н., професор Третяк Валентина Миколаївна.

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Тема НДР: Історичні та мовознавчі дослідження: традиції та інновації

Державний реєстраційний номер: 0116U005116

Термін виконання: 01.2016-12.2020

Мета:

Вивчення подій та явищ, що відбувалися на теренах Слобожанщини у широкому часовому та тематичному діапазоні;

Дослідження терміносистем різних галузей діяльності для їх упорядкування та систематизації;

Дослідження історико-правових аспектів розвитку сучасних правових систем світу.

Керівник роботи: к.філол.н., доцент Шестакова Світлана Олександрівна.

Тема НДР: Історично-лінгвістичні студії: глобальний та локальний виміри

Державний реєстраційний номер:  0121U109733

Термін виконання: 02.2021-12.2025

Мета:

Дослідження розвитку та становлення терміносистем різних галузей, сучасних тенденцій у системі української номінації, актуальних питань методології викладання філологічних дисциплін;

Вивчення дискусійних питань світової, вітчизняної та локальної історії;

Дослідження історико-теоретичних аспектів розвитку та формування юридичної освіти в Україні та зарубіжних країнах

Керівник роботи: к.філол.н., доцент Шестакова Світлана Олександрівна.

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Тема НДР: Міжнародно-правові засади процесів реформування законодавства України в контексті євроінтеграції

Державний реєстраційний номер: 0121U108975

Термін виконання: 01.2021-12.2025

Мета: Створення оптимальної концепції реформування законодавства України, яка поєднує функціонування окремих взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, впроваджених у законодавстві держав ЄС, що можуть бути ефективно адаптовані в правову систему України

Керівник роботи: д.ю.н., доцент Клочко Альона Миколаївна.

КАФЕДРА ПРАВОСУДДЯ

Тема НДР: Дослідження науково-прикладних проблем в сфері цивільного, адміністративного,кримінального та господарсько-процесуального права

Державний реєстраційний номер: 0116U005122

Термін виконання: 01.2016-12.2020

Мета: Теоретичне і практичне вирішення найбільш актуальних проблем в галузі цивільного, адміністративного, кримінального та господарсько-процесуального права

Керівник роботи: д.ю.н., професор Ясинок Микола Михайлович.

Тема НДР: Науково-прикладні проблеми цивільного, адміністративного, кримінального, господарського права та процесу

Державний реєстраційний номер: 0121U107740

Термін виконання: 01.2021-12.2026

Мета: Теоретичне і практичне вирішення найбільш актуальних проблем в галузі цивільного, адміністративного, кримінального та господарського права та процесу

Керівник роботи: д.ю.н., професор Ясинок Микола Михайлович.

КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Тема НДР: Актуальні проблеми приватного та соціального права

Державний реєстраційний номер: 0117U002574

Термін виконання: 01.2017-12.2021

Мета: Теоретичне і практичне вирішення найбільш актуальних проблем в галузі приватного та соціального права: визначення напрямів, заходів та етапів реформування правових інститутів у галузях приватного та соціального права; підвищення забезпечення захисту прав громадян України

Керівник роботи: к.ю.н., доцент Кузнецова Марина Юріївна.