Співробітники

Прокопенко Наталія Іванівна

Завідувач навчальної лабораторії, старший викладач кафедри геодезії та землеустрою

Europass: Curriculum Vitae 

E-mail: bilanP@gmail.com

Google scholar

ORCID

Автобіографічна довідка

Народилась 11 червня 1979 р. в м. Глухів Сумської області.

Освіта:

1996  –  2001 р. Сумський державний аграрний університет, м. Суми.

Економічний факультет, економіст-організатор.

Спеціальність: менеджмент організацій.

2005 р. Аспірантура при Сумському національному аграрному університеті.

Спеціальність: 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Додаткова освіта:

2002 р. Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України, м. Київ. Підвищення кваліфікації.

2019 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 05.04.2019 р.

Посвідчення СС 00493706/009461-19

Досвід професійної та трудової діяльності:

01.09. 2019 року старший викладач кафедри геодезії та землеустрою СНАУ.

01.09.2018 року завідувач навчальної лабораторії кафедри геодезії та землеустрою

01.09.2017 -30.08.2018 р  старший лаборант кафедри геодезії та землеустрою

04.2011 – 02.2017 р. Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

Відпустка по догляду за дитиною.

03.2008 – 04.2011 р. Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

Посада: старший викладач, кафедра «Екологічний менеджмент»

09.2005  – 03.2008 р. Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

Посада: старший викладач, кафедра «Економіка АПК та природокористування».

11.2002 – 09.2004 р. Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

Посада: асистент, кафедра «Менеджмент ЗЕД».

09.2001 — 08.2002 р. Глухівський агротехнічний коледж, м. Глухів

Посада: викладач економічних дисциплін;

В 2013 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.

З 2013 р. по 2015 р. працювала асистентом кафедри землевпорядкування та кадастру в Сумському національному аграрному університеті.

Основні навчальні дисципліни: «Агроландшафтна організація територій», «Землевпорядна експертиза».

Напрям наукових досліджень: Теоретичні та практичні засади просторового впорядкування земель.  

НАУКОВА РОБОТА

2020

Наукові статті

Прокопенко Н.І., Капінос Н.О., Гончаров В.В. Джерела стабілізації та розвитку аграрної сфери. Вісник Одеського національного університету. 2020. №1.С. 129-133.

Прокопенко Н.І., Капінос Н.О., Гончаров В.В. Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в умовах подолання кризи. Держава та регіони. 2020. № 1. С. 108-112.

Монографії

Стале сільськогосподарське землекористування: реалії та перспективи розвитку:монографія/ за заг. ред. В.В. Макарової. Суми:ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020. 90с.

Тези доповідей на конференціях

Прокопенко Н. І. Вплив родючості земель на ефективність використання сільськогосподарських земель/ Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (13 – 17 квітня 2020 р.). –  Суми, 2020.-605 с. (577 с.)

Прокопенко Н.І. Залежність результатів землекористування від забруднення довкілля Еколого – економічні аспекти землекористування. Матеріали МНПК «Моделі соціокультурного розвитку територій: перспективи та можливості у світлі історичної спадщини сучасного та майбутнього» (м. Суми, Україна, 25-27 вересня 2019 року). – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2019.  стор. 270-273.

 Прокопенко Н. І., Куценко Д.М. Земельні ресурси України та основні проблеми їх використання/ Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (13 – 17 квітня 2020 р.). –  Суми, 2020.-605 с. (574 с.)

Прокопенко Н.І., Івашина Т.А. Рекультивація як основний захід по відновленню земель в Сумській області/ «Сучасна землевпорядна наука: сьогодення та перспективи розвитку»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 березня 2020 року. Білоцерківський НАУ. 108 с.

2019

Наукові статті

Прокопенко Н.І., Богінська Л.О. Розвиток земельної реформи як складника аграрної політики України. Інфраструктура ринку (електронний науково-практичний журнал) випуск 27. Причорноморський науково-дослідний інститут  економіки та інновацій. м. Одеса 2019р. с.255-259.

Тези доповідей на конференціях

Гончаров В. В., Прокопенко Н. І. Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2019 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2019

2018

Тези доповідей на конференціях

Становлення і розвиток земельного законодавства за часів радянської України.// Гончаров В.В., Прокопенко Н. І.,//Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ   (19 – 21 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018. 

Теоретичні засади економічного обігу землі в Україні./ Прокопенко Н.І.//Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ   (19 – 21 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018