Внутрішній аудит

‌‌

Рішення ради з забезпечення якості за 2021-2022 навчальний рік

Рішення ради від 16.12.2021

Додаток 2 (Аналітичний звіт за 1,6,10 критеріями – спеціальність 081 «Право»)

Додаток 4 (Аналітичний звіт за усіма критеріями – спеціальність 081 «Право»)

Аналітичний звіт за ОНП «Право» (081) щодо готовності до наступної акредитації (03.04 – 05.04.2023 р.) та урахування отриманих зауважень експертів, стейкхолдерів (у тому числі, роботодавців).

Аналітичний звіт за ОНП «Право» (081) щодо готовності до наступної акредитації (16.01 – 18.01.2024 р.).

Підсумки обговорення проєкту ОНП Право 2023-2024 рр. з урахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 ПРАВО для 3-го рівня освіти (PhD). (20.09.2023 р.)

Гарант ОНП «Право»: д.ю.н., професор І.В. АРІСТОВА