Внутрішній аудит

Аналітичний звіт за ОНП «Право» (081) щодо готовності до наступної акредитації (03.04 – 05.04.2023 р.) та урахування отриманих зауважень експертів, стейкхолдерів (у тому числі, роботодавців).

·

Гарант ОНП «Право»: д.ю.н., професор І.В. АРІСТОВА