Міжнародні проекти

Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних зв’язків, освітніх та наукових проектів є пріоритетним завданням Сумського національного аграрного університету. Протягом тривалого часу університет здійснює співробітництво з партнерськими вишами. До числа закордонних партнерів СНАУ належать Університет прикладних наук Нюртінген-Гайслінген та Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), Університет Молізе (Італія), Аграрно-технічна академія в Бидгощі (Польща), Університет єврорегіонального господарства в Йозефові (Польща), Варшавський аграрний університет (Польща), Познанський аграрний університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Університет природних ресурсів та прикладних наук Відня (Австрія), Аграрний університет Пловдіва (Болгарія), Державний університет штату Огайо (США), Державний університет штату Міннесота (США). Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується за різними змістовними напрямками з використанням різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-викладацької академічної мобільності, участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях. 

Університет також бере участь у низці проектів, заснованих міжнародними організаціями. Так, СНАУ долучився до участі у програмі Європейського Союзу Еразмус +, яка підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, науки і спорту. У серпні 2015 р. між Сумським національним аграрним університетом і університетом Хохенхайм (Німеччина) було підписано міжінституціональну угоду про спільну участь у цій програмі.

Сумський НАУ також став партнером проекту «Support in Harmonisation of Introduction of Bologna Principles at Ukrainian Agri-Universities, case study SNAU» (Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ), що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Проект носить дослідницько-прикладний характер, його метою є підтримка демократизації системи управління вузу через обмін ноу-хау в галузі якості освіти.

В університеті активно функціонують Польсько-український центр та Центр німецької мови та культури. Означені центри виступають ресурсною базою для проведення мовних курсів та ознайомчих заходів для студентства.

Вагомий внесок у міжнародну співпрацю університету здійснює юридичний факультет. Щорічно викладачі та студенти юридичного факультету СНАУ відвідують міжнародні семінари, конференції, стають учасниками міжнародних проектів, беруть участь у програмах академічної мобільності, закордонному мовному, науковому та виробничому стажуванні.

Викладачі та студенти факультету беруть активну участь у реалізації проектів Німецької служби академічного обміну (Deutscher Akademischer Austauschdienst, скор. DAAD). Так, у вересні 2016 р. кандидат економічних наук, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру А.М. Михайлов під час свого відрядження до Німеччини взяв участь у літній школі стипендіатів DAAD «Правові та економічні виклики для сталого розвитку продовольчої безпеки у 21 сторіччі», яку організували Галле-Віттенберзький університет імені Мартіна Лютера (MLU) та Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою ім. Лейбніца (ІAMO). У межах іншого проекту DAAD – «Підтримка німецькомовних навчальних курсів», студенти отримують можливість пройти виробниче стажування та навчання у Німеччині, в університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф.

Поглиблюється співпраця з польськими партнерами у напрямку реалізації міжнародних проектів: стажування студентів юридичного факультету за рахунок гранту «Ukraina – Europa», отриманого спільно з Університетом єврорегіонального господарства в Юзефуві; молодіжний обмін у співпраці із загальноосвітніми школами м. Суми та Сумській області за підтримки Народного центру культури у Варшаві.

Результатом академічної співпраці із Університетом єврорегіонального господарства в Юзефуві (Польща), стала організація і проведення 3 червня 2019 р. V Міжнародної конференції з прав людини. Участь у конференції взяли професор С.І. Запара, доценти Н.В. Волченко, Ю.А. Джепа, Н.В. Клєцова, А.М. Клочко.

У 2017  році започаткована співпраця із Європейською асоціацією юридичних факультетів (The European Law Faculties Association – ELFA) –декан юридичного факультету СНАУ Запара С.І. взяла участь у загальних зборах і конференції ELFA, які відбулися 19-21 квітня в Брно (Чеська Республіка).

Важливою віхою в історії академічного співробітництва СНАУ із провідними вишами Європи стало підписання 6 травня 2018р. в Університеті Аристотеля (Греція) Меморандуму про створення міжнародної організації Чорноморського та Східно-Середземноморського Академічного партнерства (BSIMAN), яка об’єднала близько 50 університетів. Уповноваженим університетом-представником від українських університетів-партнерів було обрано СНАУ в особі декана юридичного факультету д.ю.н., проф. С.І. Запари.

Загалом, у період 2009-2020 роках

викладачі і студенти юридичного факультету взяли участь у наступних міжнародних програмах і проектах:

2009 рік

Грант від Німецької служби академічних обмінів (DAAD), в межах якого здійснене стажування у Галле-Віттенберзькому університеті імені Мартіна Лютера (Німеччина) та проведено науково-практичні семінари із залученням провідних вчених України та Німеччини, аспірантів та студентів.

2010 рік

Семінар в рамках проекту Фонду Вишеградської четвірки «Економіка, соціальна політика та громадянство в Європейському Союзі – роль країн Вишеградської четвірки та перспективи для України»;

Програма DAAD «Підтримка німецькомовних навчальних курсів»;

Низка тренінгів «Будуємо команду – будуємо себе» для студентів 1-5 курсів та активу студентського самоврядування, фінансовані Курською державною сільськогосподарською академією ім. І.І. Іванова.

2011 рік

Програма DAAD «Підтримка німецькомовних навчальних курсів»;

Міжнародна літня школа «Євроінтеграція: теорія і практика», організована Міжнародною регіональною мережею університетів Центральної та Південно-Східної Європи (CASEE).

2012 рік

Програма Міжнародної регіональної мережі університетів Центральної та Південно-Східної Європи (CASEE) «Тиждень Європейських Студій»;

Програма DAAD «Підтримка німецькомовних навчальних курсів»;

Проект Європейської Комісії «Підприємливе покоління – інноваційні форми активізації»;

Студентське стажування в рамках проекту Університету єврорегіонального господарства в Юзефуві«Ukraina – Europa»;

Проект Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) за участі Національної служби посередництва і примирення України та Національної служби посередництва Швеції «Вирішення трудових спорів в Україні» (експерти – С.І. Запара, М.М. Ясинок).

2013 рік

Програма Народного центру культури у Варшаві з міжнародного обміну;

Програма DAAD «Підтримка німецькомовних навчальних курсів»; 3) проект Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) за участі Національної служби посередництва і примирення України та Національної служби посередництва Швеції «Вирішення трудових спорів в Україні» (експерти – С.І. Запара, М.М. Ясинок).

2014 рік

Програма DAAD «Підтримка німецькомовних навчальних курсів».

2015 рік

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».

2016 рік

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя»;

Міжнародна літня школа DAAD «Правові та економічні виклики для сталого розвитку продовольчої безпеки у 21 сторіччі»;

Проект Чеського університету природничих наук (м. Прага) (ČZU) «Підтримка та гармонізації болонської системи у вищій освіті в Сумському НАУ»;

Програма Європейського Союзу Еразмус +.

2017 рік

Проект Агентства США з міжнародного розвитку(USAID) «Змінюємо суд разом-формуємо правову систему майбутнього»;

Проект USAID «Нове правосуддя»;

Міжнародна літня школа «EU Law and European Integration in the South Caucasus»,  Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, Грузія; міжнародна літня школа з медичного права, Університет Палацького, м. Оломоуц, Чеська республіка;

Міжнародна програма обміну студентів Erasmus+.

2018 рік

Відрядження до Карлового університету (м. Прага, Чехія) членів робочої групи науково-дослідної роботи для молодих вчених (березень);

Тренінг «Busyness play» з основ ведення бізнесу в межах молодіжного обміну між студентами України та Польщі (червень);

Участь студентів юридичного факультету у молодіжному польсько-українсько-литовському обміні «Common Europe – Common Values», який проходив в рамках програми «Erasmus+» (жовтень);

2019 рік

Організація і проведення 3 червня V Міжнародної конференції з прав людини;

Участь у програмі обміну студентів в межах програми Erasmus+ Exchange Study Mobility, (Чеська Республіка, Університет прикладних наук у Празі з 22 вересня 2018 по 22 лютого 2019 взяла студентка факультету П. Шишлевська;

Стажування за 150-годинним курсом «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law» (Республіка Хорватія, Пулський університет імені Юрая Добріле, з 8 по16 травня) пройшла аспірантка А. Дігтяр.

2020 рік

Участь у науковому онлайн-практикумi Inspireeurope Outreach Workshop (30 вересня 2020 р.) в рамках наукового спiвробiтництва з університетом Арістотеля в м. Cалонiки (Грецiя);

Участь у програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» (березень – квітень 2020 р.) на тему «Впровадження юридичної дистанційної освіти».

Міжнародне науково – педагогічне стажування пройшли науково-педагогічні працівники факультету: Запара С.І., Кузнецова М.Ю., Клочко А.М., Ясинок М.М., Шестакова С.О., Бондар Н.А., Гресь Н.М., Нежевело В.В. та Петрова Н.О., Калюжна С.В., Гресь Н.М., Ткаченко В.В.