Співробітники

Котвяковський Юрій Олександрович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя

Електронна адреса: yurkot@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Scopus Preview 

Google scholar

Автобіографічна довідка

У 2001 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

З 2001 по 2003 р. працював викладачем правового відділення технікуму Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2008 р. працював викладачем юридичного факультету Сумського гуманітарного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

З 2006 року навчався в Сумській філії ХНУВС.

З вересня 2009 року – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК.

З вересня 2010 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У 2011 р. закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «юрист».

Підвищення кваліфікації (стажування):

Науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників» в обсязі 6 кредитів (180 годин) у період із 1 лютого по 12 березня в Західному університеті Василе Голдіші у м. Арад, Румунія.

НАУКОВА РОБОТА

Переглянути