Співпраця юридичного факультету Сумського НАУ із науковими та освітніми установами

Юридичний факультет активно співпрацює визнаними закордонними та українськими науковими та освітніми центрами, органами державної влади та місцевого самоврядування, юстиційними установами, громадськими організаціями.

Важливою віхою в історії академічного співробітництва СНАУ із провідними вишами Європи стало підписання 6 травня 2018р. в Університеті Аристотеля (Греція) Меморандуму про створення міжнародної організації Чорноморського та Східно-Середземноморського Академічного партнерства (BSIMAN), яка об’єднала близько 50 університетів.

У 2023 р. започатковано співробітництво із Центром міжнародного права (Бельгія). Питання міжнародної співпраці були обговорені 7 березня 2023 р. в ході двосторонньої онлайн-зустрічі між керівництвом факультету та  представником Центру професором Вайосом Кутрулісом.

Закордонні фахівці активно залучаються до навчального процесу на факультеті. Так, 12 грудня  2023р. відбулася гостьова лекція «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності» професора Д. Крауса, провідного спеціаліста у сфері захисту прав інтелектуальної власності у Швейцарії, завідувач кафедри інноваційного права Університету Невшатель, діючий патентний суддя. Завідувач кафедри публічного права Стамбульського університету Гедик (Турецька Республіка) д-р К. Бозкурт є викладачем-сумісником на кафедрі міжнародних відносин і веде курс «Міжнародне публічне право».

Тісна співпраця склалася у факультету і з українськими партнерами, зокрема Національною службою посередництва і примирення. Так, починаючи з 2014 р. на її замовлення науковці факультету під керівництвом д.ю.н, професора С.І. Запари виконали 6 науково-дослідних робіт: «Посередництво під час розгляду трудових спорів у суді», «Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори», «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів», «Формування нової системи захисту трудових прав: національні особливості та міжнародні стандарти», «Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи», «Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи».

Стала співпраця налагоджена також із Інститутом законодавства Верховної Ради України, Центром проблем імплементації європейського соціального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національним університом біоресурсів і природокористування України.

Тісні партнерські стосунки склалися із регіональними юстиційними установами. Договори та меморандуми про співпрацю укладено із Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області, Північно-східним офісом Держаудитслужби, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, Сумським окружним адміністративним судом, Господарським судом Сумської області, Сумським обласним центром зайнятості, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Значні перспективи для посилення практичної складової підготовки здобувачів освіти відкрилися після підписання в жовтні 2023 р. меморандуму про співпрацю юридичного факультету СНАУ із Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області.

Надзвичайно позитивним для поглиблення наукового співробітництва із закордонними та українськими науковими та освітніми закладами стало укладання у 2020 р. договору про співпрацю із ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Результатом співпраці із Центром стало, зокрема, видання у 2023 колективної монографії «Modern paradigm of public and private law amidst sustainable development» (Рига, Латвія). Крім того, викладачі й здобувачі факультету отримали нові можливості для проходження закордонного стажування, участі у наукових заходах, публікацій результатів своїх досліджень.

Говорячи про міжнародний вектор співпраці, слід найперше згадати про започатковану в 2017 р. співпрацю із Європейською асоціацією юридичних факультетів (The European Law Faculties Association – ELFA).

Важливою віхою в історії академічного співробітництва СНАУ із провідними вишами Європи стало підписання 6 травня 2018 р. в Університеті Аристотеля (Греція) Меморандуму про створення міжнародної організації Чорноморського та Східно-Середземноморського Академічного партнерства (BSIMAN), яка об’єднала близько 50 університетів. Уповноваженим представником від українських університетів-партнерів було обрано СНАУ в особі декана юридичного факультету д.ю.н., проф. С.І. Запари.

Тісні наукові контакти налагоджені із Варшавським юридичним факультетом Університету соціальних та гуманітарних наук (Республіка Польща), юридичним факультетом Університету національного та світового господарства (м. Софія, Республіка Болгарія). Результатом академічної співпраці із Університетом єврорегіонального господарства в Юзефуві (Республіка Польща), стала організація і проведення 3 червня 2019 р. V Міжнародної конференції з прав людини.

Міцна співпраця склалася у факультету і з українськими партнерами, особливе місце серед яких займає Національна служба посередництва і примирення. Так, починаючи з 2014 р. на її замовлення науковці факультету під керівництвом д.ю.н, професора С.І. Запари виконали 6 науково-дослідних робіт: «Посередництво під час розгляду трудових спорів у суді», «Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори», «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів», «Формування нової системи захисту трудових прав: національні особливості та міжнародні стандарти», «Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи», «Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи». Стала співпраця налагоджена також із Інститутом законодавства Верховної Ради України, Центром проблем імплементації європейського соціального права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Факультет активно співробітничає із Сумською обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування. Так, у 2019 р. науковці факультету під керівництвом к.б.н., доцента Ю.Л. Скляра здійснили науково-дослідну роботу на замовлення Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністраці «Розроблення проекту утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський» (с. Волокитине, Путивльський район)».

Науковці факультету беруть участь у роботі дорадчих рад, колегіальних органів при Сумській обласній державній адміністрації та Сумській обласній раді. Так, к.і.н., доцент Л.І. Рожкова є заступником голови регіональної комісії з реабілітації в Сумської області, к.і.н. М.А. Михайліченко є членом експертної робочої групи при Координаційній раді з питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації, членом Комісії з присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії.

Викладачі факультету активно залучаються у якості експертів та модераторів до просвітницьких заходів, організованих Сумською обласною державною адміністрації, зокрема до проекту «Державність та патріотизизм» (2018 р.),Обласного форуму національно-патріотичного виховання «Пробули свідомість» (2019 р.), презентації виставки «Українське військо: 1917-1921» (2019 р.).

Тісні партнерські стосунки склалися із регіональними юстиційними установами. Договори та меморандуми про співпрацю укладено із Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області, Північно-східним офісом Держаудитслужби, Сумським окружним адміністративним судом, Господарським судом Сумської області, Сумським обласним центром зайнятості, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Сумським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Свідченням тісної співпраці факультету із юстиційними інституціями регіонального рівня став круглий стіл «Сучасна правнича освіта: від освітніх програм до перспектив реформування», в якому взяли участь представники Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, Сумського окружного адміністративного суду, Господарського суду Сумської області, Зарічного районного суду м. Суми, Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Сумського обласного центру зайнятості, Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області. Учасники обговорили питання реформування правничої освіти, окремо зосередившись на особливостях освітньо-професійних програм за якими здійснюється підготовка фахівців на юридичному факультеті СНАУ, визначили напрями співпраці факультету із зовнішніми стейкхолдерами.

Юридичний факультет Сумського НАУ відкритий для наукової та освітньої співпраці.