[:en]Staff[:ru]Сотрудники[:uk]Співробітники[:]

Звіт юридичного факультету

·

Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету було створено у 2000 році. Факультет постійно розвивається та ефективно реагує на виклики часу. Це стає можливим завдяки університету, а також дружній, відданій та спільній праці науково-педагогічного колективу та студентства. Тому основними векторами розвитку факультету й надалі залишаються: формування у студентів соціальної активності і небайдужості один до одного, до усіх університетських та факультетських справ, формування поваги до держави, пропагування патріотизму, формування у студентів та співробітників дотримання цінностей Університету та поглиблення розуміння корпоративної культури.   

·

Освітній, навчально-виховний процеси та наукові дослідження на юридичному факультеті забезпечують 6 кафедр: кафедра приватного та соціального права, кафедра адміністративного та інформаційного права, кафедра правосуддя, кафедра міжнародних відносин, кафедра державно правових дисциплін та українознавства, кафедра геодезії та землеустрою.

·

В структурі факультету також функціонують: навчальна лабораторія практичного права, юридична клініка «Довіра», зала судових засідань, криміналістична лабораторія, Open Space.

·

На факультеті працюють 50 штатних співробітників, серед яких 9 докторів наук та 15 кандидатів юридичних наук, з числа яких 6 професорів та 12 доцентів. Принагідно можна відмітити, що якісний та кількісний склад працівників юридичного факультету повністю відповідає вимогам вітчизняного законодавства та ліцензійно-акредитаційним умовам. В черговий раз це було підтверджено під час проведення акредитацій.

·

Це дає змогу продовжувати реалізовувати на юридичному факультеті 3 освітні програми: Міжнародне право, Право, Геодезія та землеустрій.

·

Щорічні звіти декана юридичного факультету Сумського національного аграрного університету 

·

2021

·

2022