[:en]Staff[:ru]Сотрудники[:uk]Співробітники[:]

Звіт юридичного факультету

 

Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету було створено у 2000 році. Факультет постійно розвивається та ефективно реагує на виклики часу. Це стає можливим завдяки університету, а також дружній, відданій та спільній праці науково-педагогічного колективу та студентства. Тому основними векторами розвитку факультету й надалі залишаються: формування у студентів соціальної активності і небайдужості один до одного, до усіх університетських та факультетських справ, формування поваги до держави, пропагування патріотизму, формування у студентів та співробітників дотримання цінностей Університету та поглиблення розуміння корпоративної культури.  

 

Освітній, навчально-виховний процеси та наукові дослідження на юридичному факультеті забезпечують 6 кафедр: адміністративного та інформаційного права, державно правових дисциплін та українознавства, геодезії та землеустрою, міжнародних відносин, правосуддя та філософії, приватного та соціального права.

 

В структурі факультету також функціонують: навчальна лабораторія практичного права, юридична клініка «Довіра», навчальна лабораторія кафедри геодезії та землеустрою, зала судових засідань, криміналістична лабораторія, «смарт-кабінет», Open Space.

 

На факультеті працюють 41 штатний науково-педагогічний працівник, серед яких 8 докторів наук та 28 кандидатів наук, докторів філософії. Принагідно можна відмітити, що якісний та кількісний склад працівників юридичного факультету повністю відповідає вимогам вітчизняного законодавства та ліцензійно-акредитаційним умовам. В черговий раз це було підтверджено під час проведення акредитацій.Це дає змогу продовжувати реалізовувати на юридичному факультеті освітні програми за спеціальностями 293 «Міжнародне право», 081 «Право», 193 «Геодезія та землеустрій», 232 «Соціальне забезпечення».

 

Щорічні звіти декана юридичного факультету Сумського національного аграрного університету