Співробітники

Бойченко Руслан Вікторович

Старший викладач кафедри Геодезії та землеустрою

Електронна адреса: bojchenkorv@ukr.net

Web of Science ID: U-8739-2018

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar

ORCID

Автобіографічна довідка

Народився 19 березня 1989 р. в м. Лебедин Сумської області.

В 2011 році закінчив Сумський національний аграрний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» та здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.

З 2011 року по 2014 рік працював асистентом кафедри «Землевпорядкування та кадастру» в Сумському національному аграрному університеті.

З 2015 року і по теперішній час працюю старшим викладачем кафедри «Геодезії та землеустрою» в Сумському національному аграрному університеті.

Наукова робота

2020 рік

Матеріали конференцій

Бойченко Р.В. Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення, особливості набуття // Бойченко Р.В./ Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.4), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. – С. 100-101.

Бойченко Р.В. Основні положення раціонального використання земель в сучасних умовах // Бойченко Р.В./ Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (Т.1), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. – С. 100-101.

Бойченко Р.В. Охорона земель лісогосподарського призначення // Бойченко Р.В./ Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020.

Бойченко Р.В., Ізюменко І.М. Проблеми приватизації земель державної та комунальної власності // Бойченко Р.В. , Ізюменко І.М. / Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – 605 с. – С. 564.

2019 рік

Матеріали конференцій

Бойченко Р.В. Правові аспекти використання та охорони земель природно-заповідного фонду/ Бойченко Р.В.// Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.7. p. 110. – С.106-110.

Бойченко Р.В. Щодо раціонального використання й охорони земель під полезахисними лісосмугами// Бойченко Р.В./ Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.1. p. 116. – С. 62 –

Бойченко Р.В. Корявська М.Л. Проект землеустрою, як основний механізм управління земельними ресурсами // Бойченко Р.В., Корявська М.Л. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2019 р.). – Суми, 2019. – 740 с. – С. 687.

2018 рік

Матеріали конференцій

Бойченко Р.В. Сучасний стан мережі об₴єктів природно-заповідного фонду Сумської області./ Кривозуб І.В., Дудченко Г.І., Карлюкова О.Ю., Кулижко І.О., Бойченко Р.В. // Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України: Матеріали Міжнарадної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини», м.Суми, 20-22 червня 2018р./редкол.: В.Г. Скляр та ін. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018 – С. 6-11.

2017 рік

Стаття у наукових фахових виданнях України, у виданнях іноземних держав та виданнях України, що включені до міжнародних науково метричних баз

Бойченко Р.В. Проблеми орендних відносин у сільському землекористуванні та шляхи їх вирішення / Михайлов А.М., Бойченко Р.В., Ковальчук В.С., Полятикіна А.О. // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”, 2017. – №6 (72)

Бойченко Р.В. Сучасний стан використання земельних ресурсів України / Михайлов А.М., Бойченко Р.В., Романенко В.А. // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”, 2017. – №8 (73)

Бойченко Р.В. Аналіз стану використання земель сільськогосподарського призначення в умовах розвитку ринкових відносин в Україні / Бойченко Р.В. //// «Интернаука»: научный журнал – № 10(14). Часть 4. – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 83-85.

Матеріали конференцій

Бойченко Р.В. Теоретико-методологічні основи рекультивації техногенно порушених земель /Бойченко Р.В./ Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 26-27 травня 2017 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3 – С. 18-21.

Бойченко Р.В. Правове забезпечення відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва /Бойченко Р.В.// Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф.,  11-12 квітня 2017 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1 – С. 174-176.

Бойченко Р.В. Проблеми правового регулювання використання земель населених пунктів в Україні/ Бойченко Р.В., Горбач А.О.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017р.) – В 3т./Т.І. – Суми, 2017. – С. 203.

Бойченко Р.В. Деградація земельно-ресурсного потенціалу України/ Бойченко Р.В.//Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19-20 травня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. . – С. 67-69.

Бойченко Р.В. Сучасний стан використання земельних ресурсів України/ Бойченко Р.В.//Інфраструктура фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 травня 2017 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 58-59.

Бойченко Р.В. Економічний механізм забезпечення раціонального використання та охорони земель. /Бойченко Р.В.//Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 28-29 квітня 2017 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. – С. 52-55

Бойченко Р.В. Організаційні засади державного контролю за використанням і охороною земель/ Бойченко Р.В. // Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА -2017» (19-21 квітня 2017р.) – К., 2017. – С. 29.4 – 29.6.

Бойченко Р.В. Значення іпотеки в сучасних умовах для аграрного сектору економіки/ Михайлов А.М., Бойченко Р.В., Підгайко Я.М.// Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА -2017» (19-21 квітня 2017р.) – К., 2017. – С. 29.71 – 29.74.

2016 рік

Стаття у виданнях іноземних держав та виданнях України, що включені до міжнародних науково метричних баз

Бойченко Р.В. Поняття та принципи раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / Р.В. Бойченко //Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: сб. ст. по материалам L Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления». – № 5(49). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 216-221.

Матеріали конференцій

Бойченко Р.В. Правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення/ Скрипченко Ф.А., Бойченко Р.В./ Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (14-18 листопада 2016р.) – В 3т./Т.І. – Суми, 2016.

Бойченко Р.В. Принципи і завдання еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь/ Литвин Н.С., Бойченко Р.В./ Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (14-18 листопада 2016р.) – В 3т./Т.І. – Суми, 2016.

Бойченко Р.В. Сучасний стан та деградація земель Сумської області /Бойченко Р.В.// Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 20–21 жовтн. 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 35-38.

Бойченко Р.В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення /Бойченко Р.В./ Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – С. 186.

Бойченко Р.В. Розвиток земельних відносин в Україні /Бойченко Р.В.//Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених (18 травня 2016 року). – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016. – с. 12-13.

Бойченко Р.В. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні /Бойченко Р.В.// Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2016» 07-15 kwietnia 2016 Volume 11. Ekologia. Geografia i geologia. Chemia i chemiczne technologie. Budownictwo i architektura.Rolnictwo. Weterynaria. – Przemyśl. Nauka i studia, 2016. – str. 50-53.

Бойченко Р.В. Економічне стимулювання раціонального використання земель /Бойченко Р.В.// Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 31-34.

2015 рік

Матеріали конференцій

Бойченко Р. В. Необхідність вдосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Р. В. Бойченко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, (м. Суми,17-19 листопада 2015 р.) : в 3 т. – Суми : СНАУ, 2015. – Т. 3. – С. 220.

Бойченко Р. В. Основні напрямки державної політики у сфері реформування земельних відносин / Р. В. Бойченко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, (м. Суми, 17-19 листопада 2015 р.): в 3 т. – Суми : СНАУ, 2015. – Т. 3. – С. 219.

2014 рік

Стаття у наукових фахових виданнях України

Бойченко Р.В. Охорона земель сільськогосподарського призначення як основа їх раціонального використання / Н. В. Кузін, Р. В. Бойченко // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львівський національний аграрний університет, 2014. – № 21 (1). – С. 419-427.

Бойченко Р.В. Особливості використання земельно-територіального ресурсу Сумської області / Н. В. Кузін, Р. В. Бойченко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – Львів : ЛНАУ, 2014. – № 21 (2). – С. 72-79.

Матеріали конференцій

Бойченко Р. В. Сучасний стан використання земельного фонду Сумської області / Р. В. Бойченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (14-18 квітня 2014 р.). – Суми, 2014. – Т. ІІІ. – С. 107.

Бойченко Р. В. Аналіз стану використання земель сільськогосподарського призначення в умовах розвитку ринкових відносин в Сумській області / Р. В. Бойченко // Збалансоване природокористування: традиції та інновації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 16-17 жовтня 2014 р.). – К. : ДІА, 2014. – С. 23-25.

2013рік

Матеріали конференцій:

Бойченко Р.В. Поняття та зміст раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення /Бойченко Р.В.// Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій: Міжнародна наук.-практ. конф., 24 – 26 вересня 2013 р./Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.:ТОВ «Друкарня Мадрид», 2013. – 237 с.

Бойченко Р.В. Проект землеустрою – основа раціонального використання та охорони земельних ресурсів /Бойченко Р.В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2013. – С.118.

2012рік

Матеріали конференцій:

Бойченко Р.В. Засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / Бойченко Р.В. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2012. – С.147.