Науковий доробок факультету Scientific achievements of the faculty

2023

У 2023 р. значно посилився кадровий потенціал факультету. Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук захистив декан О.В. Роговенко.  Ще чотири викладачі здобули наукові ступені докторів філософії (з них троє – випускники аспірантури юридичного факультету СНАУ): Н.М. Гресь, О.М. Канівець, В.В.  Нежевело, Д.М. Ясинок. Станом на грудень 2023 р. частка викладачів факультету, які мають наукові ступені досягла 88%.

У 2022 р. науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано 8 монографій та 129 наукових статей, 22 з яких у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Студентами опубліковано 27 фахових статей та 180 тез доповідей на міжнародних та національних конференціях. Здобувачі освіти взяли участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2023», що проходив  на базі  Одеського національного технологічного університету, IV Национальных судових змаганнях з гуманітарного права, «Іграх заводів», організованою HR-бренд агенцією UGEN. Студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» Ю. Сорока посіла 3 місце у Конкурсі наукових робіт студентів з проблематики правового регулювання відносин публічної служби в Україні та зарубіжних країнах, організованого Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Запорізьким національним університетом, Одеським державним університетом внутрішніх справ, Донецьким державним університетом внутрішніх справ та Центром українсько-європейського наукового співробітництва.

У 2022 р. плідним було й міжнародне наукове співробітництво. Так, науковці факультету (Н.В. Капінос, В.С. Ковальчук, В.В. Нежевело, В.М. Третяк) взяли участь у спільній програмі Сумського національного аграрного університету та Королівського аграрного університету (Велика Британія) «Підготовка експертів з оцінки стану ґрунтів пошкоджених внаслідок бойових дій».

Ще на рік (з 1.05.2023 по 30.04.2024 р.) було продовжено фінансування від Швейцарського національного наукового фонду дослідження А.М. Клочко на тему: «Криміналізація земельних відносин: досвід України, Швейцарії та держав ЄС».

У квітні 2023 р. доцент кафедри міжнародних відносин Н. В. Клєцова виступила спікером на Світовому ветеринарному конгресі (WVA Congress) в Тайвані із доповіддю та панельною дискусією щодо реформування освіти, збереження людського капіталу, соціального забезпечення в контексті світових стандартів, сталого розвитку України та системи «Єдине здоров’я» в умовах війни. У листопаді 2023 р. вчена була членом української делегації на Генеральній Асамблеї лікарів ветеринарної медицини FVE/UEVP в Брюселі, мала доповідь щодо законодавчої реформи в галузі ветеринарної медицини України в умовах, збереження професії лікаря ветеринарної медицини в контексті освітніх та соціальних аспектів.

Внесок викладачів факультету у розвиток науки знайшов гідне визнання на національному рівні. Доцент кафедри приватного та соціального права В.В. Нежевело стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року» у номінації «Молодий науковець», організованого Радою молодих юристів України. Завідувача кафедри адміністративного та інформаційного права І.В. Арістову було нагороджено найвищою відзнакою МОН України – нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення».

 

2022

У 2022 році відбувся перший випуск аспірантури юридичного факультету. Наукові ступені докторів філософії здобули Н.А. Бондар, С.В. Калюжна, Н.О. Петрова, посиливши таким чином кадровий потенціал факультету.

У 2022 р. науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано 6 монографій та 127 наукових статей, 23 з яких у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Науковці факультету під керівництвом к.ю.н., доцентом М.Ю. Кузнецової успішно реалізували дослідження на замовлення Національної служби посередництва та примирення «Удосконалення правового механізму вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у колективних договорах (угодах)».

Індивідуальні гранти на проведення досліджень (термін 1 рік, 01.05.2022-30.04.2023 р.) від Швейцарського національного наукового фонду. Університет Невшатель (Швейцарія). Тема: Криміналізація земельних відносин: досвід України, Швейцарії та держав ЄС (д.ю.н, проф. Клочко А.М.).

Індивідуальний грант мобільності (термін – 3 місяці, 01.04.22 – 30.06.22) за програмою «Центрально і Східно Європейська програма для навчання в університетах».

Помітною подією у науковому житті факультету стало проведення 17 травня 2022 р. Всеукраїнського круглого столу «Юридична наука та Цілі сталого розвитку України». У заході взяли участь 30 дослідників, які репрезентували Університет Крайова (Румунія), Університет Невшатель (Швейцарія), Сумський національний аграрний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Академію праці, соціальних відносин і туризму, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Говорячи про міжнародний формат наукової діяльності, слід найперше виділити активність викладачів кафедри міжнародних відносин. Так, к.е.н., доцент Н.В. Волченко взяла участь у проєкті Асоціації правників України в рамках Global Accountability Network Ukraine Task Force (GAN UTF) щодо збору доказів воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, які вчиняються російською федерацією в Україні. Індивідуальні гранти здобули: д.ю.н., професор А.М. Клочко (Швейцарський національний науковий фонду, тема: Криміналізація земельних відносин: досвід України, Швейцарії та держав ЄС), к.е.н., доцент Н.В. Волченко (Університет Крайови (Румунія), тема: «Міжнародний захист прав людини», доктор філософії С.В. Калюжна (за програмою CEEPUS Польського національного агентства академічних обмінів).

2021

2021 рік позначився посиленням позицій факультету в українській академічній спільноті. Визнанням ефективної роботи колективу стало гідне місце у рейтингу правничих шкіл України, який у жовтні 2021 р. вперше презентувала Асоціація правників України. В основу методології рейтингу були покладені дані, отримані від Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти.

На національному рівні було визнано й заслуги провідних науковців факультету. Так, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм почесне звання Заслуженого юриста України присвоєно Курилу М.П., першому проректору СНАУ, професору кафедри правосуддя, д.ю.н, професору. Перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений» у номінації «Міжнародні відносини» здобула Клочко А.М., завідувач кафедри міжнародних відносин, д.ю.н., професор.

Визнання здобула й активність здобувачів вищої освіти. Так, відповідно до наказу Кабінету Міністрів України № 514 від 7 травня 2021 року «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на II семестр 2020/2021 навчального року» Меховій Анні Олександрівні призначено на II семестр 2020/2021 навчального року академічну стипендію Президента України.

У 2021 році 7 студентів факультету стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а саме: зі спеціальності «Міжнародне право»  Шишлевська Поліна (диплом І ступеню, науковий керівник к.е.н., доцент Клєцова Н.В.), зі спеціальності «Право» Демченко Аліна та Мироненко Анна (диплом ІІ ступеню, науковий керівник к.ю.н., доцент Стрельник В.В.), зі спеціальності «Міжнародне право» Козодав Марина (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник д.ю.н., професор Запара С.І.), зі спеціальності «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» Большакова Валерія (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник Нежевело В.В.), зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» Костян Дмитро (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник к.е.н. Капінос Н.О.), зі спеціальності «Історія та археологія» Сафонова Тетяна (диплом ІІІ ступеню, науковий керівник к.і.н, доцент Гончаренко А.В.).

Нажаль, складна епідеміологічна ситуація не дозволила реалізувати усі плани щодо проведення міжнародних та всеукраїнських наукових заходів. Проте, незважаючи на цю обставину 22 квітня 2021 р. на базі факультету було проведено (у заочній формі) Четверту Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри». Крім того, було взято організаційну участь у Другій Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сумські історико-краєзнавчі студії», яка відбулася 28 жовтня 2021 р.  

Приділялася увага й подальшій співпраці з представниками зарубіжної академічної спільноти. Так, 7 грудня 2021 р. відбулося засідання Координаційного комітету Чорноморського та Східно-Середземноморського Академічного партнерства (BSЕMAN), в якому взяла участь д.ю.н., професор Клочко А.М. Представники академічних установ України, Греції, Чехії та Кіпру обговорили питання наукового співробітництва та необхідність проведення у 2022 р. конференції BSЕMAN. Клочко А.М., крім того, залучена як виконавець проекту Європейського союзу Erasmus + № 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP «Інтеграція та адаптація іноземних студентів»/INTERADIS на період дії проекту з 15.11.2020 р. по 14.11.2023 р.

Протягом року науковці факультету проводили наукові дослідження в межах виконання ГДТ «Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи» (на замовлення Національної служби посередництва і примирення, керівник д.ю.н., професор С.І. Запара) та «Ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду» (на замовлення Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА, керівник к.б.н., доцент Скляр Ю.Л.). Викладачами факультету опубліковано 26 статей у виданнях, які індексуються у НБД Scopus та Web of Science, 12 монографій, 72 статті у вітчизняних фахових журналах. 

2020

2020 р. виявився плідним на наукові здобутки як для окремих науковців, так і для всього колективу юридичного факультету. У цьому році захистили дисертації на здобуття наукового ступеню доктора наук: за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право – А.М. Клочко, завідувач кафедри міжнародних відносин; за спеціальностю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – І.І. Харченко, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

Викладачі факультету працювали над наступними темами НДР за рахунок коштів державного бюджету:

«Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект» – керівник к.ю.н., доцент А.М. Клочко;

«Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи» –  керівник д.ю.н., проф. С.І. Запара.

За госпдоговірною темою: «Ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду» – керівник к.б.н., доцент Ю.Л. Скляр.

Тривало співробітництво із закордонними науковими та освітніми центрами. Так, науковці факультету брали участь у науковому онлайн-практикумi Inspireeurope Outreach Workshop (30 вересня 2020 р.) в рамках наукового спiвробiтництва з університетом Арістотеля в м. Cалонiки (Грецiя). Викладачі та студенти також долучилися до програми USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) «Нове правосуддя» (березень – квітень 2020 р.) на тему «Впровадження юридичної дистанційної освіти».

У 2020 р. науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано 15 монографій та 114 наукових статей, 23 з яких у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Плідною була й наукова робота студентів. Так, три студенти факультету здобули призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: Ю.А. Карпик – зі спеціальності «Інтелектуальна власність», диплом ІІІ ступеню (науковий керівник д.ю.н., проф. І.В. Аристова); К. М. Ромасенко – зі спеціальності «Історія. Археологія», диплом ІІІ ступеню (науковий керівник к.і.н., доц. А.В.Гончаренко); В.Ю. Зігунов – зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права», диплом ІІ ступеню (науковий керівник к.і.н. М.А. Михайліченко). Команда «Adglorium» (К.В. Попов та Ю.А. Карпик під керівництвом Н.М. Гресь) здобула перемогу на І Міжнародних судових дебатах з трудового права, які відбулися 24 квітня 2020 р. на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації №321-ОД від 28.07.20, студентка факультету Ю.А. Карпик занесена до «Книги рекордів освіти Сумщини» як найкращий студент-науковець.

Нажаль, умови пандемії не дозволили провести цілу низку запланованих наукових заходів. У заочному форматі було проведено Третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 26 квітня 2020 р.). Крім того, науковці факультету активно долучилися до організації та проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сумські історико-краєзнавчі студії» (Суми, 5 листопада 2020 р.).

Важливим здобутком факультету стало включення наукового журналу «Приватне та публічне право» до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409).

2019

2019 рік ознаменувався низкою подій і здобутків у науковому житті факультету. Доробок науковців факультету поповнився на 21 монографію, 84 статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях,10 статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Науковці факультету працювали над науково-дослідними роботами за кошти державного бюджету та організацій: «Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи» (керівник проф. С.І. Запара), «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект» (керівник к.ю.н., доцент А.М. Клочко), «Розроблення проекту утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський» (с. Волокитине, Путивльський район)» (керівник к.б.н., доцент Ю.Л. Скляр).

Активно розвивалося співробітництво із закордонними науковими та освітніми центрами. Результатом академічної співпраці із Університетом єврорегіонального господарства в Юзефуві (Польща), стала організація і проведення 3 червня V Міжнародної конференції з прав людини. Участь у конференції взяли професор С.І. Запара, доценти Н.В. Волченко, Ю.А. Джепа, Н.В. Клєцова, А.М. Клочко. Крім того, декан факультету проф. С.І. Запара презентувала результати своїх досліджень на 71-му річному з’їзді Організації трудових відносин та відносин зайнятості (США, Клівленд, 13-16 червня). Доцент кафедри правосуддя Ю.О. Котвяковський взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights» (м. Сніна, Словацька Республіка, 7–8 червня).

Серед наукових заходів, організованих науковцями факультету, варто згадати наступні:

– виставка «Кольори революції» (9-21 квітня, Сумська міська галерея). Захід було висвітлено у ЗМІ, зокрема на телеканалах «Суми: UA» та «Відікон»;

– Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (25 квітня);

– студентський круглий стіл з обговорення концепції модернізації правничої освіти (19 листопада);

– круглий стіл «Сучасна правнича освіта: від освітніх програм до перспектив реформування» (26 листопада);

Здобутками відзначилася і робота молодих науковців факультету. Так, аспірантка В.В. Нежевело стала переможницею Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року». Студентка магістратури І. Літовченко здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «геодезія та землеустрій» (науковий керівник Н.О. Капінос). Студентка І. Гримайло перемогла у конкурсі творчих та наукових робіт на теми прокурорсько-слідчої діяльності «10 кроків прокурора до подолання корупції», проведеного Генеральною прокуратурою України (науковий керівник к.ю.н., доцент Мироненко Т.Є.).

‌‌

Участь у програмі обміну студентів в межах програми Erasmus+ Exchange Study Mobility, (Чеська Республіка, Університет прикладних наук у Празі з 22 вересня 2018 по 22 лютого 2019 ) взяла студентка факультету П. Шишлевська. Стажування за 150-годинним курсом «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law» (Республіка Хорватія, Пулський університет імені Юрая Добріле, з 8 по16 травня) пройшла аспірантка А. Дігтяр.

2018

Реалізовуючи один із головних пріоритетів роботи факультету – підтримку тісних міжнародних наукових і освітніх контактів – декан юридичного факультету С.І. Запара та завідувач кафедри міжнародних відносин А.М. Клочко наприкінці травня відвідали м. Салоніки (Греція), де взяли участь у засіданнях щодо створення міжнародної організації BSIMAN, яка об’єднала близько 50 університетів. Підписаний С.І. Запарою Меморандум відкриває можливості для нових спільних наукових проектів, активного академічного обміну, отримання подвійних дипломів тощо.

18 травня, до Дня пам’яті жертв політичних репресій, на базі юридичного факультету СНАУ відбувся круглий стіл «Великий терор» на теренах сучасної Сумщини (1937-1939 рр.)». У заході взяли участі історики, правники, представники творчих спілок, громадських організацій та органів влади. Практичним результатом круглого столу стали конкретні пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування щодо з’ясування імен усіх жертв радянського тоталітаризму, вшанування їх пам’яті, відновлення історичної справедливості та утвердження гуманістичних і демократичних цінностей.

25-26 квітня 2018 р. в м. Суми на базі Сумського національного аграрного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри». У конференції взяло учать більше 150 учасників, які представляли вищі навчальні заклади та наукові установи України, Білорусі, Болгарії та Німеччини, органи державної влади та місцевого самоврядування області. Учасники обговорили стан та перспективи розвитку юриспруденції, зосередивши особливу увагу на питаннях державного будівництва та місцевого самоврядування, проблемах реформування судових та правоохоронних органів, процесуального законодавства. Конференція послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики і, відповідно до відображеного у резолюції рішення учасників, має стати щорічною.

Як і в минулі роки, успішною стала участь студентів факультету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, результати якого були підбиті наприкінці квітня. ІІ місце зі спеціальності «Міжнародне право» виборола Наталія Волченко (науковий керівник доктор юридичних наук, професор Запара С.І.), а ІІІ місце зі спеціальності «Право» – Марія Щербак та Богдан Пинчук (науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Роовенко О.В.).

На початку квітня завершився Всеукраїнський конкурс есе з екологічного права, ІІІ місце в якому здобула Карина Шевченко (наукові керівники В.В. Нежевело та Н.О. Петрова).

Вдалим науковим дебютом стала участь студентів першого курсу Іллі Данилова та Дмитра Тимченка (науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Рожкова Л.І.) у ІХ Всеукраїнській конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права», яка відбулася 20 квітня 2018 р. у Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Представлені ними наукові дослідження були відзначені як найкращі.

Високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів юридичного факультету засвідчила участь у Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, яка відбувалася 2 по 4 березня в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь). 20 команд з різних університетів України змагалися в наданні первинної правової допомоги. Студенти юридичного факультету СНАУ Марія Щербак та Олексій Барбін гідно представили наш регіон, продемонструвавши не лише знання норм права, а й уміння встановити контакт з клієнтом, швидко зорієнтуватись в ситуації.

2017

30 травня у приміщенні Сумського окружного адміністративного суду відбулася науково-практична конференція «Новели проектів процесуального законодавства України». Обговорення стосувалось реформ, пов`язаних зі змінами в Конституції, проектних змін Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України.

Конференція відбулася за активної участі викладачів юридичного факультету СНАУ. Так, про новації, закладені до проекту цивільного процесуального законодавства йшлося у доповіді завідувача кафедри правосуддя доктора юридичних наук, професора Ясинка М.М.Про проект Господарського процесуального кодексу України  розповіла кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя Джепа Ю.А. У якості модератора конференції виступала декан юридичного факультету СНАУ, доктор юридичних наук, професор Запара С.І.

Декан юридичного факультету Запара С.І. взяла участь у «Оломоуцьких правничих днях» – міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася 18-19 травня в Університеті Палацького в Оломоуці (Чеська республіка). Ця конференція проводиться починаючи з 2007 р. і з кожним роком стає все більш популярною серед науковців. Цього року конференція зібрала більше 300 правників з Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та України. Приємно відмітити, що доповідь Запари С.І «Challenges and Opportunities in Protecting the Right to Work in Ukraine» викликала живе зацікавлення. Не менш важливим результатом участі у конференції стали нові наукові зв’язки, які вдалося налагодити нашому декану під час зустрічей із колегами з різних країн Європи.

19-21 квітня в Брно (Чеська Республіка) відбулася щорічні загальні збори і конференція Європейської асоціації юридичних факультетів (The European Law Faculties Association), присвячені обговоренню головних викликів, які постали перед європейською юридичною освітою. Україну представляли три виші, серед яких – СНАУ, який гідно репрезентувала декан юридичного факультету Запара С.І.

19 квітня на юридичному факультеті відбулось секційне засідання Науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Особливе зацікавлення учасників конференції викликали доповіді Аліни Цепух «Презумпція правоти поліцейського в Україні», Марії Щербак «Проблеми доступу до правосуддя в аспекті судових витрат у цивільному судочинстві», Ассоль Шульженко «Судові експертизи при розслідуванні зґвалтувань». Ці доповіді були визнані найкращими і відзначені грамотами. Крім того, доповіді студентів Олександри Величко, Павла Чубура та Юлії Єфтіфієвої були відмічені заохочуваним подарунком. Загалом засідання пройшло плідно й ефективно, у обстановці живої зацікавленості і доброзичливої дискусії.

Свідченням високого рівня підготовки молодих науковців юридичного факультету стала вдала участь студентки магістратури Тетяни Кривонос у VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання науки та практики» (21 квітня 2017 р., Суми). Її доповідь «Загроза виникнення екологічної катастрофи в зоні АТО» була визнана найкращою.

15-16 квітня на базі факультету відбулася Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», в якій взяли участь 55 науковців з різних регіонів України. За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

1-3 квітня у Вінниці відбувся семінар «Політичні ідеології та базові цінності» в межах освітнього проекту «Вища політична школа. Нові принципи лідерства», заснованого Центром політичних студій та аналітики «Ейдос». Метою проекту є виховання критичного осмислення реальності та подій, що відбуваються довкола в політичній та суспільних сферах життя. Приємно відмітити, що цього року участь у проекті взяв студент юридичного факультету Богдан Пинчук.

Наприкінці березня були підбиті підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Переможцями цьогорічного конкурсу, як і у два попередніх роки, стали студенти юридичного факультету СНАУ. Перше місце в галузі «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» виборола Інна Федорович (науковий керівник доктор юридичних наук, професор Арістова І.В.).

Друге місце в галузі «Державне управління» посіла Наталія Сокоренко (науковий керівник кандидт юридичних наук, доцент Чернадчук Т.О.).

17 березня у Сумському НАУ відкрилася фотодокументальна виставка «Хай живе вільна Україна!», присвячена сторіччю від початку Української революції 1917-1921 років. У експозиції, зокрема, представлені такі експонати, як газети «Нова рада» (1917 р.) та «Вперед» (1919 р.), книги «Український декламатор» (1918 р.), «Московсько-український словник» (1918 р.), та «Земля і людина» (1918 р.). Автор останньої – уродженець Охтирки, член Центральної Ради, міністр хліборобства УНР Аристарх Терниченко. На виставці також представлені  документи, світлини, банкноти, поштові марки періоду Української революції. Усі експонати надані для експозиції викладачами юридичного факультету СНАУ В.В. Гончаровим та М.А. Михайліченком.

16 березня рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Сумський національний агарний університет отримав ліцензію для підготовки аспірантів за спеціальністю 081 «Право». Таким чином, юридичний факультет починає здійснювати підготовку фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, якому відповідає науковий ступінь доктора філософії.

15 березня в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С Макаренка відбулася Перша обласна краєзнавча конференція «Сумщина в історико-літературному вимірі», в якій взяли участь студентки юридичного факультету Анна Ємельянова (доповідь «Павло Зайцев – шевченкознавцець, громадсько-політичний діяч»), Іванна Беркела та Юлія Подоляка (доповідь «З історії опозиційного літературного руху на Сумщині 60-х – початку 80-х років ХХ ст.»).

28 лютого Департаментом державної реєстрації Міністерства юстиції України зареєстровано новий науковий журнал «Приватне та публічне право». Засновник видання – Сумський національний аграрний університет, головний редактор – декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор С.І. Запара. До редакційної колегії журналу увійшли провідні вітчизняні і зарубіжні вчені-правознавці. Основними принципами видання є популяризація новітніх досягнень юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України. Журнал буде виходити щоквартально. У першому півріччі 2017 р. вийшли два номери журналу, з якими можна ознайомитися на сайті видання: http://www.pp-law.in.ua/index.php/archives

2016

Важливим чинником зростання наукового потенціалу факультету у 2016 р. стало посилення його кадрового складу. Цього року лави науковців факультету поповнили знаний вчений-правознавець доктор юридичних наук, професор, Відмінник освіти України Т.М. Кравцова, екс-заступник прокурора Сумської області, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук, Почесний працівник прокуратури України Т.Є. Мироненко. Було значно покращено і матеріально-технічну базу науково-дослідної роботи, зокрема створено криміналістичний кабінет. Здійснювалися зусилля і щодо налагодження нових наукових зв’язків. Так, у 2016 р. було підписано меморандум про співробітництво між юридичним факультетом СНАУ і Центром німецького права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Суттєвим результатом наукових досліджень колективу юридичного факультету є завершення у 2016 р. науково-дослідної роботи за рахунок коштів державного бюджету на тему: «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів» (керівник доктор юридичних наук, професор С.І. Запара). Підсумком роботи став проект змін до чинного законодавства України щодо порядку вирішення трудових спорів.

Показником результативної студентської наукової роботи стала перемога студенток факультету М. Щербак та М. Гасай на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Юридичні науки» (керівник доктор юридичних наук, професор С.І. Запара).Активна наукова робота М. Гасай, крім того, була відзначена іменною стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації.

В цілому ж, наукове життя юридичного факультету у 2016 р. було багате події:

У лютому в межах проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» на факультеті було проведено низку тренінгів щодо апробації методики незалежного оцінювання суддів громадськими організаціями. У результаті членами робочої групи, до якої входили студенти юридичного факультету, були складені анкети, які у подальшому використовувалися для проведення анкетування суддів.

9 березня студенти і викладачі (доценти кафедри ДПД та українознавства Кириленко Н.І. та Михайліченко М.А.) юридичного факультету взяли участь у круглому столі «Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1846 року в контексті європейської культури», який відбувся на базі Сумського художнього музею імені Никанора Онацького.

15-16 квітня на базі факультету була проведена Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки». За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

20 квітня на базі юридичного факультету, спільно із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відбувся обласний науково-методичний семінар «Римське право як основа побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою і громадянином». У заході взяли участь 20 найбільш досвідчених вчителів правознавства Сумщини. З доповідями виступили викладачі юридичного факультету СНАУ С.І. Запара і Н.А. Бондар, директор Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В. Трошечко, методист історії та правознавства Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О.В. Третьякова.

21 квітня на юридичному факультеті відбулося секційне засідання щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. Доповіді, виголошені на конференції, були присвячені гостроактуальним питанням вітчизняного права: реформуванню трудового законодавства України, заходам, щодо очищення влади в Україні, проблемам працевлаштування молоді, реформування судової системи тощо.

У квітні вийшов друком навчальний посібник «Правознавство» за загальною редакцією доктора юридичних наук, першого проректора Сумського НАУ Курила М.П.У двотомній праці, укладеній провідними науковцями і юристами-практиками факультету, висвітлені основні галузі права з урахуванням змін у законодавстві, які відбулися останніми роками.

У квітні доктором юридичних наук, професором М.М. Ясинком опубліковано навчально-практичний посібник «Судові дебати: право, психологія, риторика». Праця присвячена одній з найскладніших стадій судового процесу – судовим дебатам. В роботі розкриті правові, психологічні та риторичні особливості судових промов, наведені чисельні приклади із судової практики.

У травні вийшов друком підручник для магістрів та аспірантів «Цивільне процесуальне право України» за редакцією доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри правосуддя М.М. Ясинка. У підручнику відображені сучасні проблеми цивільного процесуального права, як з точки зору теорії, так і практики цивільного судочинства. У підготовці підручника, крім М.М. Ясинка, взяли участь інші провідні науковці юридичного факультету: доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя М.П. Курило (розділ «Єдність цивілістичного процесу в Україні: проблеми теорії і практики») та доктор юридичних наук, декан юридичного факультету С.І. Запара (розділ «Альтернативні форми розгляду цивільних спорів: стан та перспективи»).

20 вересня було проведено науково-практичний семінар щодо реалізації проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» (модератор – консультант Міжнародної фінансової корпорації IFC, доцент кафедри економіки СНАУ Сухоставець А.І.).

9 червня відбувся науковий семінар «Децентралізація влади. Зміни до Конституції України». З доповіддю виступила директор Сумського регіонального офісу реформ Ніна Михайлівна Мельник. Учасники семінару були ознайомлені з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні та шляхами її реалізації. Особливу увагу було приділено питанням об’єднання територіальних громад, їх новим функціям та повноваженням. Н.М. Мельник також поінформувала про проект змін до Конституції України, які мають забезпечити процес децентралізації влади.

05 жовтня відбувся круглий стіл на тему «Якою має бути правова освіта», метою якого було обговорення напрямків вдосконалення правничої освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. У роботі круглого столу взяло участь керівництво Головного територіального управління юстиції у Сумській області, провідні вчені-правознавці Сумського НАУ, науковці Сумської філії ХНУВД, а також представники судових органів, прокуратури, органів виконавчої влади.

У 2016 році науковий доробок юридичного факультету збільшився на 9 монографій і 74 наукових статті, з яких 9 у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Scopus та Copernicus, 5 – у закордонних виданнях і 60 у вітчизняних фахових виданнях, Студентами факультету опубліковано 56 тез доповідей на університетських конференціях, опубліковано 3 статті у вітчизняних фахових виданнях.