Кафедра правосуддя та філософії

Адреса: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 160, адміністративний корпус, каб. 119

Завідувач кафедрою: д.ю.н., професор Ясинок Микола Михайлович

Робочі програми кафедри, силабуси (переглянути)

E-mail: K_pravosud@sau.sumy.ua

Загальна інформація

Кафедра правосуддя створена у складі юридичного факультету згідно з наказом ректора Сумського національного аграрного університету за № 130 – ВК від 27 серпня 2007 року та рішенням Вченої Ради університету №11 від 25 червня 2007 року.

Метою створення кафедри правосуддя є забезпечення набуття студентами юридичного факультету глибоких, якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з дисциплін господарського, господарсько-процесуального, цивільно-процесуального та кримінально-процесуального напряму, а також студентами інших факультетів СНАУ знань з основ правового регулювання суспільних відносин в Україні.

Наукова тематика кафедри: ”Процесуальне забезпечення земельних прав громадян, інших суб’єктів земельних правовідносин у контексті земельної та адміністративно-територіальної реформи”, що є складовою частиною наукової тематики, яка розробляється юридичним факультетом університету.

Основні напрями наукових досліджень кафедри правосуддя визначені з урахуванням аграрної спрямованості  вузу, актуальності питань, що підлягають розробці. Тому увага працівників кафедри спрямована на дослідження процесуальних питань ведення договірної та претензійно-позовної роботи в сфері агропромислового комплексу, цивільного та господарського процесів, захисту прав та законних інтересів виробників сільськогосподарської продукції в господарському суді та судах загальної юрисдикції, роль прокуратури в забезпеченні законності діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Колектив кафедри складають відомі вітчизняній юридичній громадськості фахівці, які активно здійснюють наукові дослідження, беруть участь в обговореннях найбільш суттєвих правових проблем на сторінках юридичної преси, постійно вдосконалюють методичні засади викладання юридичних дисциплін, а також мають значний досвід практичної роботи, в тому числі, в органах суду, прокуратури, органах внутрішніх справ України.

·

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ЯСИНОК Микола Михайлович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, академік

­КУРИЛО Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор кафедри

МАЛАНЧУК Петро Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

ДЖЕПА Юлія Артурівна – кандидат юридичних наук, доцент

БОЙКО Віталій Борисович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

МИРОНЕНКО Тетяна Євгеніївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

КОТВЯКОВСЬКИЙ Юрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

ШУЛЬЖЕНКО Ассоль Володимирівна – ст. викладач кафедри

ШЕВЕЛЬ Анжеліка Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент

КОРНІЄНКО Олександр Миколайович – кандидат філософських наук, доцент

КУБРАК Олег Вікторович – ст. викладач кафедри

ЯСИНОК Дмитро Миколайович – ст. викладач кафедри

РОМАСЕНКО Кароліна Миколаївна – лаборант кафедри 

·

Про якість кадрового складу свідчить професійний досвід викладачів. Так, лідером студентських опитувань про найкращих викладачів факультету є перший проректор Сумського НАУ, Почесний працівник прокуратури України, Відмінник освіти України, д.ю.н.,професор кафедри правосуддя М.П.Курило, який викладає дисципліну «Криміналістика»

На кафедрі активно розвивається цивілістична школа під керівництвом д.ю.н., професора кафедри М.М. Ясинка, багаторічний досвід суддівської  роботи якого та сучасна адвокатська практика є плацдармом для наукового пошуку та правового експерименту як викладачів, так і студентів юридичного факультету. На особливу увагу заслуговує той факт, що студенти  навчаються за сучасним підручником з грифом МОН України – «Цивільний процес» за редакцією д.ю.н. М.М. Ясинка.

Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін на юридичному факультеті: кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, цивільний і господарський процес, адміністративне судочинство, господарське право, комерційне право, господарське законодавство, організація юридичної служби у сільськогосподарських підприємствах, претензійно – позовна робота у сфері сільськогосподарського виробництва, державне виконавче право, судові та правоохоронні органи, нотаріат України, судова медицина та психіатрія, а також викладання дисципліни “Правознавство” на інших факультетах для спеціальностей неюридичного напряму.

Наукова робота

Викладачі кафедри проводять активну наукову роботу, готують до захисту дисертаційні дослідження і обстоюючи свої наукові позиції, сприяють формуванню наукової школи, примножують наукові здобутки юридичного факультету.

Напрями наукових досліджень

Процесуальне забезпечення земельних прав громадян, інших суб’єктів земельних відносин, в контексті земельної та адміністративно – територіальної реформи.

Кафедра правосуддя активно залучає до науково-дослідної роботи студентів, вважаючи це одним із найважливіших своїх завдань. Спільно зі студентами юридичного факультету викладачі кафедри правосуддя приймають участь в організації щорічних науково-практичних конференцій, засідань «круглих столів» та семінарів «майстер-клас» на різноманітну тематику юридичного спрямування.

Творчим здобутком викладацького складу кафедри є низка навчальних та навчально-методичних посібників, що забезпечують вивчення дисциплін кафедри.