Освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2023-2024 н.р. (відповідно до стандарту)

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2023-2024 н.р. (відповідно до стандарту)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2023-2024 н.р. 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2023-2024 рр. (денна форма навчання)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2023-2024 рр. (заочна форма навчання)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2022-2023 н.р.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2022-2023 н.р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2022-2023 рр.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2021-2022 н.р.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2021-2022 н.р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2021-2022 рр.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2020-2021 н.р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2020-2021 рр.
РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО  НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ПРАВО»

·

УВАГА!
·

У зв’язку з прийняттям Стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Наказу МОН №924 від 31.07.2023 р. проектна група  працює над внесенням змін до освітньо-наукової програми Право зі спеціальності 081 «Право» для третього (освітньо наукового) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 01.09.2023 року.

·

Гарант освітньо-наукової програми Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права. Електронна адреса гаранта – aristova07@gmail.com

·

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2023-2024 н.р.)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

ОК 1.

Філософія науки

ОК 2.

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

ОК 3.

Методологія сучасного правознавства

ОК 4.

Сучасні тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку

ОК 5.

Правові режими природних об’єктів і комплексів в умовах євроінтеграції

ОК 6.

Організація і методика проведення навчальних занять

ОК 7.

Управління науковими проектами

ОК 8.

Іноземна мова за професійним спрямуванням англійська/німецька

ОК 9.

Педагогічна практика

ОК 10.

Правове забезпечення сталого розвитку регіонів

Вибіркові компоненти ОНП

Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Актуальні проблеми адміністративного права
Міжнародне і порівняльне трудове право
Актуальні проблеми цивільного процесу
Проблеми інформаційного права
Актуальні проблеми теорії права
Проблеми фінансового права

* Аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та інших спеціальностей, що дотичні до тематики дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету, наприклад:

Поглиблений курс з екологічної безпеки та кліматичної політики ЄС
Претензійно-позовна робота у сфері сільського господарства
Актуальні проблеми екологічного та земельного права
Правові засади експертної оцінки землі

·

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2022-2023 н.р.)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

ОК 1.

Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку
ОК 6. Правові режими природних об’єктів і комплексів в умовах євроінтеграції
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9.

Організація підготовки наукових публікацій та написання дисертації

ОК 10. Управління науковими проектами

ОК 11.

Іноземна мова за професійним спрямуванням англійська/німецька
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика
ОК 14.

Правове забезпечення сталого розвитку регіонів

Вибіркові компоненти ОНП

Актуальні проблеми теорії права
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права
Міжнародне і порівняльне трудове право
Актуальні проблеми цивільного процесу
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі

* Аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та інших спеціальностей, що дотичні до тематики дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником і керівником відповідного факультету, наприклад:

Актуальні проблеми екологічного та земельного права

Правові засади експертної оцінки землі
Претензійно-позовна робота у сфері сільського господарства 

Поглиблений курс з екологічної безпеки та кліматичної політики ЄС

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2021-2022 н.р.)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку
ОК 6. Правові режими природних об’єктів і комплексів в умовах євроінтеграції
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій та написання дисертації
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика
ОК 14. Правове забезпечення сталого розвитку регіонів

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

Актуальні проблеми теорії права
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права
Міжнародне і порівняльне трудове право
Актуальні проблеми цивільного процесу
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Актуальні проблеми екологічного та земельного права
Правові засади експертної оцінки землі
Поглиблений курс з екологічної безпеки та кліматичної політики ЄС