Освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО»

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2022-2023 н.р.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2021-2022 н.р.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2021-2022 н.р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2021-2022 рр.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2020-2021 н.р.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2020-2021 рр.
РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО  НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ПРАВО»

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-наукової програми робоча група працює над внесенням змін до освітньо-наукової програми Право зі спеціальності 081 «Право»  для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 15.05.2022 року.

Гарант освітньо-наукової програми Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права.

Електронна адреса гаранта – aristova07@gmail.com

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

(2020-2021 н.р.)

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства
ОК 6. Загальна теорія права в умовах інформаційного суспільства
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій
ОК 10. Управління науковими проектами

ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

(2020-2021 н.р.)

Проблеми природо ресурсного права
Актуальні проблеми цивільного процесу
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права

Запис на вибіркові дисципліниПереглянути результати

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

(2021-2022 н.р.)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку
ОК 6. Правові режими природних об’єктів і комплексів в умовах євроінтеграції
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій та написання дисертації
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика
ОК 14. Правове забезпечення сталого розвитку регіонів

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОНП

Актуальні проблеми теорії права
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права
Міжнародне і порівняльне трудове право
Актуальні проблеми цивільного процесу
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Актуальні проблеми екологічного та земельного права
Правові засади експертної оцінки землі
Поглиблений курс з екологічної безпеки та кліматичної політики ЄС
Претензійно-позовна робота у сфері сільського господарства

Запис на вибіркові дисципліниПереглянути результати