Освітні прграми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2019-2020 нр.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2021-2022 нр.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2020-2021 нр.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2020-2021 рр.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2019-2020 рр.
Рецензії на освітньо-наукову програму «Право»

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (2019-2020 н.р.)

ОК 1. Філософія науки анотація
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності анотація
ОК 3. Конфліктологія анотація
ОК 4. Методологія проведення наукових досліджень анотація
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки анотація
ОК 6. Актуальні проблеми теорії держави та права анотація
ОК 7. Актуальні проблеми цивільного процесу анотація
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять анотація
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій анотація
ОК. 10. Управління науковими проектами анотація
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням анотація
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою анотація
ОК 13. Педагогічна практика анотація

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (2019-2020 н.р)

Методика та організація підготовки і написання дисертації / Комунікації в науковому середовищі анотація / анотація
Проблеми інформаційного права анотація
Проблеми фінансового права анотація
Реєстрація прав інтелектуальної власності анотація
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів анотація
Актуальні проблеми адіністративного права анотація
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі  анотація

Запис на вибіркові дисципліни

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

Філософія науки
Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
Комунікації в науковому середовищі
Методологія сучасного правознавства
Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства
Загальна теорія права в умовах інформаційного суспільства
Реєстрація прав інтелектуальної власності
Організація і методика проведення навчальних занять 
Організація підготовки наукових публікацій
Управління науковими проектами
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
Педагогічна практика

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

Проблеми природо ресурсного права
Актуальні проблеми цивільного процесу
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права

Запис на вибіркові дисципліни