Освітні програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2019-2020 нр.
ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ на 2021-2022 нр.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА НА 2020-2021 нр.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2020-2021 рр.
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2019-2020 рр.
Рецензії на освітньо-наукову програму «Право»
Теми наукових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 081 «Право»

У зв’язку з проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-наукової програми робоча група працює над внесенням змін до освітньо-наукової програми Право зі спеціальності 081 «Право»  для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 28.04.2021 року.

Гарант освітньо-наукової програми Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права.

Електронна адреса гаранта – aristova07@gmail.com

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ)

ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства
ОК 6. Загальна теорія права в умовах інформаційного суспільства
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

Проблеми природо ресурсного права
Актуальні проблеми цивільного процесу
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права

ЗАПИС НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ / Переглянути результати