Наші випускники

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

·

Відділ аспірантури та докторантури Сумського національного аграрного університету є підрозділом університету, що здійснює планування, організацію, контроль підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

·

Основними напрямками діяльності відділу щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є: аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації, здійснення поточного контролю, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів а також узагальнення результатів їх реалізації.

·

Для отримання більш детальної інформації щодо випускників необхідно звернутися до відділу аспірантури.

·

Бондар Наталія Анатоліївна
Калюжна Світлана Вікторівна
Петрова Наталія Олександрівна