Вступ до аспірантури

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Запрошує на навчання до аспірантури за спеціальністю 081 «Право» (за денною та заочною формою)

·

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2022 році

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту на 2021-2022 навчальний рік

·

Для здобуття ступеня доктора філософії на спеціальності 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

·

Підготовка в аспірантурі та докторантурі громадян України здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

·

Терміни подання документів та проведення вступних випробувань

·

Прийом документів до аспірантури та докторантури Сумського НАУ здійснюється:

з 14 лютого до 27 лютого 2022 року (на умовах контракту);
з 14 серпня до 27 серпня 2022 року (за рахунок бюджетного фінансування та на умовах контракту).

·

Вступні іспити до аспірантури відбуваються в 2 періоди:

з 7 березня до 18 березня 2022 року (для вступників на на умовах контракту );
з 5 вересня до 16 вересня 2022 року (для вступників за рахунок бюджетного фінансування та на умовах контракту).

·

Вступники до аспірантури подають такі документи:

заява на ім’я ректора (завантажити бланк);

список опублікованих наукових праць і винаходів (завантажити бланк);

науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція) з обраної спеціальності;

копію диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

три фотокартки розміром 3х4;

копію паспорта, військового квитка та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

особовий листок з обліку кадрів та копію трудової книжки (завантажити бланк).

·

Вступні випробування до аспірантури:

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальної дисципліни, однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) та іспиту в формі співбесіди з основ наукових досліджень.

·

Програми вступних випробувань

·

Контакти: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, каб. 215 головного корпусу СНАУ