Думка здобувача

Для проходження анкетування натисніть на анкету ↓

Перегляд результатів

Анкета-опитування щодо якості викладання навчальної дисципліни

 Переглянути

Анкета-опитування щодо дослідницької  діяльності

 Переглянути

Анкета-опитування здобувачів освітньої програми щодо врахування їх інтересів та пропозицій з забезпечення якості освітнього процесу

 Переглянути

Анкета опитування щодо визначення рівня навантаження здобувача вищої освіти

 Переглянути

Анкета опитування щодо освітньої програми, якості оцінювання, про освітнє середовище (phd)

 Переглянути

Анкета опитування щодо визначення рівня залучення студентів (аспірантів) до розробки і перегляду освітніх програм

 Переглянути

Анкета опитування щодо педагогічної практики для здобувачів третього рівня вищої освіти

 Переглянути

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми

 Переглянути

Результати опитування аспірантів щодо навчання на ОНП