Кафедра приватного та соціального права Department of Private and Social Law

Адреса: вул. Г.Кондратьєва, 160, головний корпус, ауд. 109 г.

Завідувач кафедрою: к.ю.н., доцент кафедри приватного та соціального права, Кузнецова М.Ю.

Електронна адреса: snay_apk@.ukr.net

Загальна інформація

Кафедра приватного та соціального права (раніше кафедра правового забезпечення агропромислового комплексу) була створена у складі економічного факультету Сумського сільськогосподарського інституту в червні 1995 року шляхом виділення із кафедри менеджменту і права в галузях АПК. У 1998 році на економічному факультеті університету відкрито нову спеціальність “Правознавство” (ОКР «молодший спеціаліст»), що й стало початком створення окремого юридичного факультету, складовою частиною якого стала кафедра правового забезпечення АПК. У 2016 році кафедра була перейменована на кафедру приватного та соціального права.

•••

Синергетичний науковий підхід дозволяє об’єднувати наукові погляди та проводити актуальні дослідження сучасних правових проблем. Авторитетність наукового потенціалу кафедри підтверджується результатами її діяльності. Зокрема, щорічно кафедра отримує державне замовлення, профінансоване з державного бюджету на наукові дослідження, розробку законопроектів та їх впровадження. За час існування кафедри здійснено понад п’ятнадцять таких досліджень на різну актуальну правову тематику, що свідчить про високий науково-теоретичний рівень досліджень та їх зв’язок із практикою.

•••

Актуалізація практичної складової юридичної освіти відбувається завдяки створення та функціонування Лабораторії практичного права, яка успішно функціонує з 2007 року. Лабораторія відома в університеті унікальною атмосферою, що продукує саморозвиток молодої людини та створює умови для щоденної юридичної практики. Можливість отримати індивідуальні рекомендації у формі наставництва та консультацій педагогів-практиків юридичного факультету відрізняють діяльність Юридичної клініки (що функціонує в межах діяльності Лабораторії практичного права) від аналогічних утворень в інших закладах. Кожний студент, незалежно від попередніх успіхів, потрапляючи в середовище посиленої практичної підготовки розвиває персональні вміння та навички, що є міцним фундаментом для майбутньої юридичної діяльності випускника юридичного факультету.

•••

На кафедрі викладаються такі дисципліни: основи юридичної клінічної практики, цивільне право, сімейне право, житлове право, екологічне право, аграрне право, трудове право, право соціального захисту, фермерське господарство України, природоресурсне право, земельно-правові документи, право інтелектуальної власності, зобов’язальне право, земельне право, земельний процес, діловодство.

•••

Спільно зі студентами юридичного факультету викладачі кафедри приватного та соціального права організовують щорічні науково-практичні конференції, засідання «круглого столу» та семінари, «майстер-класи» на різноманітні тематики юридичних напрямів, серед яких: – Олімпіада студентів юридичної клініки на базі лабораторії практичного права «Ефективність роботи студентів з клієнтами юридичної клініки»; Засідання круглого столу на тему «Проблемні питання правової освіти в Україні»; Семінар «Працевлаштування: актуальні проблеми» на базі лабораторії практичного права; Засідання круглого столу на тему «Правове регулювання використання генетично-модифікованих організмів»; Громадські слухання проекту Концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні; Засідання круглого столу «Свідомий громадянин – сильна держава»; Проведення практичного тренінгу для студентів та громадськості стосовно захисту прав споживачів на тему «Розумний споживач»;  Тренінг «Психологічні особливості в роботі з клієнтом».

 До складу кафедри входять:

Кузнецова Марина Юріївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Запара Світлана Іванівна – доктор юридичних наук, професор;
Венедіктов Валентин Семенович – доктор юридичних наук, професор; 
Піддубний Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, професор; 
Ладика Юрій Володимирович – кандидат юридичних наук, ст. викладач;
Горбачoва Катерина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Стрельник Вікторія Валеріївна –кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Гресь Наталія Миколаївна – доктор філософії, доцент кафедри;
Нежевело Валентина Вікторівна – доктор філософії, доцент кафедри;

Кішінець Юлія Андріївна – асистент кафедри;

Ромасенко Кароліна Миколаївна – лаборант кафедри.  

Основні напрямки наукових досліджень:

Актуальні проблеми приватного та соціального права; Забезпечення земельних прав громадян, інших суб’єктів земельних правовідносин в контексті земельної та адміністративно-територіальної реформ; Формування нової системи вирішення трудових спорів в Україні; Шляхи реформування трудового законодавства; Матеріальна відповідальність за екологічні правопорушення; Адміністративні правовідносини в сільському господарстві України.