[:en]Main Page-TOP3[:ru]Главная-ТОР3[:uk]Головна-ТОР3[:]

Обговорення стратегії розвитку Юридичного факультету Сумського НАУ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СНАУ НА 2020-2025 РОКИ

·

Юридичний факультет Сумського НАУ відомий послідовністю у реалізації стратегії розвитку. Освітні програми трьох спеціальностей нашого факультету (на підставі яких розроблювались навчальні плани) були підготовлені із усвідомленням кращого національного та зарубіжного досвіду. Але якими би вдалими не вважали ми навчальні плани, існує необхідність постійно їх удосконалювати з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін. Адже цілі освітньої програми та програмні результати навчання мають визначатись з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

·

Саме тому, ми пропонуємо широке обговорення наших навчальних планів, прагнемо почути думки майбутніх роботодавців та колег наших випускників (представників професійних спільнот, працівників державних органів та приватних кампаній тощо). Ми чекаємо на пропозиції від студентів, яким на нашу думку слід надати широкі права щодо формування власної відповідальної траєкторії індивідуального розвитку. Окрема пропозиція для викладачів (не лише професорів, доцентів, а й досвідчених практиків, які вважають що їх розроблені курси можуть зацікавити наших студентів). Колектив юридичного факультету чекає на Ваші пропозиції, проектні та реальні розробки, які Ви готові представити.  Звертаю увагу на пріоритетність курсів, що можуть викладатись англійською мовою.

·

Навчальний план дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). Отже, тут Ви можете познайомитись із нашими навчальними планами:

·

СТАНДАРТ ПРИЙНЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО” ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ МОН ВІД 12.12.2018 №1379 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

·

СТАНДАРТ ПРИЙНЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО” ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТРЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ МОН ВІД 17.08.2020 №1053 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стандарти для спеціальностей «Міжнародне право», «Геодезія та землеустрій»  знаходяться у стадії обговорення. З доступними проектами стандартів можна ознайомитись: 

·

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ _ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

·

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ _ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»  ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО»ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО»ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

·

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВО»ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ_CT    

·

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО» (PHD)

·

Важливо приділити увагу “обов’язковим” дисциплінам (циклу професійної підготовки), що формують необхідні професійні компетенції та визначити “вибірковий блок дисциплін”, який дозволить студенту формувати індивідуальну траєкторію розвитку.

·

Можливо, існує необхідність “укрупнення” дисциплін, або навпаки виділення окремого кредиту, або навіть курсу для опанування необхідних компетенцій.

·

Освітня програма та навчальний план мають передбачати практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. Маємо визначити ступінь “достатності” представлених освітніх програм.

·

Освітня програма має передбачати набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям.

·

Одним із сучасних викликів є необхідність вивчення іноземних мов. Оптимальність обсягу вивчення мов та можливість вивчення де-кількох мов є завданням, яке нам необхідно спільно розв’язати.

·

Чекаємо на пропозиції щодо академічної мобільності наших студенів та викладачів, як на національному так і зарубіжному рівнях.

·

Ми продовжуємо дискусію щодо необхідності написання курсових проектів. Існує думка щодо включення цього виду роботи як окремий модуль курсу.

·

Ми продовжуємо шукати оптимальну формулу поєднання формування професійних компетенцій із науковою роботою студента, а саме практикою написання бакалаврських робіт, формами (змістом) державної підсумкової атестації.

·

Будемо вдячні за надані пропозиції, які можна надсилати на електронну адресу юридичного факультету: uk_dovira@ukr.net або yrfak@ukr.net.

·

Адміністрація юридичного факультету Сумського НАУ.