Лабораторія практичного права

Навчальна лабораторія практичного права є структурним підрозділом юридичного факультету Сумського національного аграрного університету і створена як база для організації наукового, практичного та методичного забезпечення навчального процесу юридичного факультету.

Метою діяльності Лабораторії являється забезпечення опанування здобувачами юридичного факультету Сумського НАУ навиків практичної юриспруденції, зміцнення і розвиток зв’язку теорії права та юридичної практики, розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями, впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки здобувачів-правників у сфері юридичних послуг.

Завданням Лабораторії є проведення заходів з правової освіти населення, забезпечення можливості спілкування здобувачів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності, створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Лабораторією, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян, надання здобувачам юридичного факультету можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом, створення місць для проходження здобувачами виробничої практики.

На базі навчальної лабораторії практичного права створена юридична клініка «Довіра»

Рішення про створення юридичної клініки було прийняте на вченій раді юридичного факультету в 2009 році. В листопаді 2009 року отримано субгранд від Американської Асоціації ABA/ROLI.

З березня 2013 року юридична клініка «Довіра» є членом асоціації юридичних клінік України.

Метою створення юридичної клініки «ДОВІРА» є забезпечення практичної підготовки здобувачів юридичного факультету Сумського НАУ до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та допомога у вирішенні правових проблем клієнтів.

Завдання юридичної клініки полягає у забезпеченні навчального процесу, спрямувати здобувачів на оволодіння практичними аспектами юридичної професії, надання безоплатної юридичної допомоги малозабезпеченим та іншим соціально незахищеним групам населення, а також проведення правопросвітницької роботи.

Діяльність юридичної клініки здійснюється із залученням до навчального процесу фахівців-практиків.

Відповідно до мети та завдань в юридичній клініці:

Проводяться навчальні заняття, забезпечується організація та ведення діловодства, здійснюється прийом і консультування клієнтів, здійснюється складання та оформлення проектів правових документів, проводиться підготовка і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань, налагоджується співпраця з органами державної влади і місцевого самоврядування, ЗМІ, іншими підприємствами, установами та організаціями, узагальнюється практика ведення справ здобувачами юридичної клініки, забезпечується співпраця з іншими юридичними клініками.

ЗАХОДИ ПРОВЕДЕНІ ЛАБОРАТОРІЄЮ У ПЕРІОД З 2009 ПО 2024 РОКИ: