Вибіркові дисципліни

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСУ СТУДЕНТІВ НА ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів  затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (http://surl.li/khcg) на юридичному факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін студенти здійснюють у період з 1 лютого по 1 березня поточного навчального року.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної заяви, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті юридичного факультету у розділі Вибіркові дисципліни.

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни  – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється малокомплектною, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату кабінет 114 г.

Шановні студенти! Бажаємо вдалого вибору дисциплін, які дозволять поглибити знання та розширити ваш світогляд!

⊕⊕⊕

081

Право

193

Геодезія та землеустрій

293

Міжнародне право