Вибіркові дисципліни

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСУ СТУДЕНТІВ НА ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ  СУМСЬКОГО НАУ

З метою забезпечення виконання п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів  затвердженого рішенням Вченої ради СНАУ від 18.09.2020 р. (http://surl.li/eocaf) на юридичному факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають окремі дисципліни навчального плану.

В поточному навчальному році для ОС «Магістр» здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін здобувачі вищої освіти здійснюють протягом двох тижнів після наказу про їх зарахування, здобувачі додаткового набору протягом місяця після наказу про їх зарахування відповідно до розпорядження № 55 від 17.10.2022 р. (http://surl.li/fcaxi).

В поточному навчальному році для ОС «Бакалавр» здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін студенти здійснюють у період з 1 лютого по 1 березня поточного навчального року.

Запис на блок фахових вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної Google форми, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті юридичного факультету у розділі Вибіркові дисципліни. Після вибору дисциплін здобувачі пишуть заяви на вибіркові дисципліни.

… 

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін студенти здійснюють у період з 1 лютого по 1 березня поточного навчального року.

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється шляхом заповнення відповідної електронної заяви, яка містить інформацію про студента, перелік обраних навчальних дисциплін та розміщена на сайті юридичного факультету у розділі Вибіркові дисципліни.

… 

Студенти, які не зробили свій вибір та не заповнили електронну заяву встановленого зразку, зараховуються до груп з урахуванням вибору інших студентів. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркової дисципліни – 20-25 осіб. Якщо навчальна група виявляється малокомплектною, то вона розформовується, дисципліна із вибору виключається, а студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до деканату кабінет 114 г.

Шановні студенти! Бажаємо вдалого вибору дисциплін, які дозволять поглибити знання та розширити світогляд!

081 «ПРАВО»

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТАЗЕМЛЕУСТРІЙ»

293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»