[:en]Events at the Faculty[:ru]События на факультете[:uk]Події на факультеті[:]

Засідання експертної групи роботодавців

·

Вже традиційним на кафедрі геодезії та землеустрою стали розширені зустрічі роботодавців (стейкхолдерів), здобувачів освіти та викладачів з метою підвищення якості навчання та викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 3 березня 2023 р. відбулося чергове засідання експертної групи роботодавців в рамках «Проектування та оновлення освітніх програм».

·

Під час засідання гарантами були представлені проекти освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем освіти. Активну участь в обговоренні прийняли, як викладачі, так і стейкхолдери та здобувачі освіти.

·

В процесі обговорення було вирішено внести ряд змін до навчальних планів та змісту ОПП. Ця зустріч дала змогу розробникам ОПП зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» вивчити думку всіх сторін, які зацікавлені в конкурентоспроможності майбутніх випускників, що вплине на підвищення якості сформованих освітньо-професійних програм.

·

Гаранти освітньо-професійних програм подякували учасникам засідання за слушні пропозиції та зазначили, що висловлені думки будуть враховані під час перегляду навчальних планів й освітньо-професійних програм підготовки фахівців у сфері геодезії та землеустрою за усіма рівнями вищої освіти.