Події на факультеті

Запрошуємо до обговорення проекту ОНП «Право»

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»

 (Переглянути)

•••

АНКЕТА-РЕЦЕНЗІЯ

(Переглянути)