Співробітники

Робочі навчальні програми _ Кафедра адміністративного та інформаційного права

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) _ ОК.16. _ Міжнародні стандарти захисту прав людини

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) _ ВБ.10. _ Банківське право 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) _ ВБ.10 _ Податкове право

Рабочая програма учебной дисцыплини (Силабус) _ ВБ 10. _ Податкове право 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) _ ОК.21 Фінансове право

Рабочая програма учебной дисцыплини (Силабус) _ ВБ.10.Банковское право

Международные_стандарты_защиты_прав_чел..FR10

Международные_стандарты_защиты_прав_чел..FR10

Адміністративне право та адміністративний процес 

Международное_публичное_и_частно_право.FR10

Актуал_нi_проблеми_банкiвс_кого_праваFR10

Iнформац.-правове_забезпечення_в_АПК.FR10

Актуал_нi_проблеми_мiжнародн._права.FR10

Основи_конст._та_мунiципал_н._права.FR10

Мiжнародне_публiчне_та_приватне_(2).FR10

Сучасні тенденції юридичної науки.FR10  

Основнi_права_та_свободи_людини.FR10

Актуал_нi_проблеми_конст._права.FR10

Практика_EС_з_прав_людини_.FR10

Законодател_ство_в_АПК_(мех).FR10

Практика_EС_з_прав_людини_.FR10

Практика_ЕС_с_прав_человека.FR10

Мiжнароднi_стандарти_захисту.FR10

Основи_митного_законодаства.FR10

Актуал_н._пробл._фiн._права.FR10

Мiжнарод._стандарти_захисту.FR10

Законодавство_в_АПК_(мех).FR10

Органiзац.-_правовi_аспекти.FR10

Адмiн._право_(менеджмент)FR10

Информационное_право(2).FR10

Мiжнародне_та_публ.право.FR10

Юридическая_деонтология.FR10

Финансовое_право_(ФБС).FR10

Законодател_ство_в_АПК.FR10

Финансовое_право_(УиН).FR10

Юридична_деонтологiя.FR10

Финансовое_право(рус).FR10

Унiверситетс_ка_освiта.FR10

Информационное_право.FR10

Мiжнароднi_стандарти_.FR10

Адмiн._право_(спецкурс).FR10

Конституційне право МП.FR10 

Муниципал_ное_право.FR10

Iнформацiйне_право(2).FR10

Адмiнiстративне_право.FR10

Основи_правознаства.FR10

Основы_правознаства.FR10

Мунiципал_не_право.FR10

Iнформацiйне_право.FR10

Основы_права_ЕС(2).FR10

Основи_права_EС(2).FR10

Транспортне_право.FR10

Правознавство_(ХТ).FR10

Фiн._право_(ФБС).FR10

Фiн._право_(ОiО).FR10

Основи_права_EС.FR10

Основы_права_ЕС.FR10

Адмiн._право_(2).FR10

Медичне_право.FR10

Психологiя.FR10