[:en]Staff[:ru]Сотрудники[:uk]Співробітники[:]

Інструкція

Інструкція проведення поточних іспитів в онлайн-режимі на юридичному факультеті у період карантину

Перший етап

Деканат попередньо розсилає кожному студенту факультету інструкцію по проведенню іспитів та електронну форму підтвердження студентом технічної можливості участі в дистанційному екзамені, та гарантії самостійного виконання завдання;

Другий етап

Студент забезпечує робоче місце для виконання екзаменаційного завдання, яке має безперебійний доступ до Інтернет, та (що є  обов’язковим) самостійність виконання завдання (100%-автентичність), не дотримання зазначених умов є підставою невизнання результатів іспитів. Екзамен проводиться з використанням е-курсу  Moodle та програми ZOOM. Іспит приймається відповідно до розкладу у всього потоку.

Третій етап

Проведення поточного іспиту може проходити за двома формами на вибір викладача:

1 варіант:

Іспит складається з 60 тестових завдань (підсумковий бал іспиту ділиться на 2). Тести видаються всім студентам  одночасно, які приймають участь в екзамені, з терміном відповіді 1-2 хв. на питання, в залежності від складності тестового завдання. Доступ до тесту не повторюється. Відсутність  відповіді зараховується як неправильна. Час проведення іспиту 1год 15хв.

2 варіант:

Іспит складається з двох блоків: теоретичний (письмово) і тестовий. Теоретичний блок складається з двох питань, які оцінюються від 0 до 5 балів за кожний. Теоретичний блок створюється в платформі Moodle в розділі “блок питань” в форматі Есе на яке студент дає письмову відповідь. Тестовий блок включає 40 тестових завдань, підсумкові бали  проходження тестів ділимо на 2. Підсумкова оцінка за іспит складається з суми  балів за теоретичний та тестовий блок. Час проведення іспиту 1 год. 15хв.

Четвертий етап

Після перевірки викладачем завдань проводиться онлайн-оголошення результатів іспиту викладачем студентам, з використанням програм ZOOM, VIBER, тощо.

Відеозапис іспитів є обов’язковою умовою.

Відхилення від порядку проведення іспитів є допустимими, якщо є протокольне рішення кафедри, з обґрунтуванням і донесенням відповідної інформації до всіх учасників освітнього процесу.

Порядок роботи студента

Крок 1.

Підключення до відео-конференції в програмі ZOOM за запрошенням, ідентифікація учасників та інструктаж щодо виконання завдання.

Крок 2.

Виконання завдання, якщо через 40 хвилин відбувається відключення ZOOM, то вхід в відео-конференцію відбувається за тим же запрошенням.

Крок 3.

Оголошення викладачем результатів іспиту, про що викладач повідомляє академічну групу додатково.

 ↓ ↓ ↓

ЗРАЗОК _ Лист-підтвердження (Завантажити)  –  Образец _ Письмо-подтверждение (Скачать)  

 ↓ ↓ ↓

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАПОБІГАННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Переглянути)