Співробітники

Резвушкин Юрій Борисович

Старший викладач кафедри Геодезії та землеустрою

E-mail: rezvushkyn@ukr.net

Reserch ID

ORCID

Scopus ID

Web of Science ID

Google scholar

Автобіографічна довідка

Народився 15 грудня 1947 року в ст. Ханськ Краснодарського краю (Росія)

В 1966 році закінчив 11 класів середньої школи № 12 в м.Ізюмі Харківської обл.

В 1967 році вступив на заочне відділення Московського інституту інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії, який закінчив у 1973 році.

З 1966 року по 1968 р. працював на Ізюмському тепловозоремонтному заводі слюсарем-розмітником.

З 1968 року по 1973 рік працював в геодезичній експедиції №244 в м.Сумах.

З 1973 р. по 1975 рік служив в Радянській Армії фотограмметристом в топографічному загоні на території Німеччини.

З 1973 року по 1980 рік працював інженером аерофотогеодезистом в експедиції №244 в м. Суми.

В 1980 р. був направлений на курси іспанської мови в Київський Державний Університет, які закінчив в 1981 році і в 1982 році був направлений в загранвідрядження в Республіку Куба консультантом по фотограмметричним роботам в Центральне геодезичне підприємство в м.Санта Клара, де працював до 1985 року.

Під час роботи на Кубі, мною був складений підручник «Фотограмметрія» на іспанській мові для студентів середніх учбових закладів м Гавани.

Також прочитав курс лекцій студентам середнього учбового закладу з “дешифрування знімків та оновлення топографічних карт” на іспанській мові.

З 1985 року після повернення з Куби працював в експедиції №244 до 1986 року старшим інженером аерофотогеодезистом.

З 1987 року по 1988 рік працював в інституті «Укрвосток ГИИНТиЗ« начальником загону в відділі геодезії (м. Суми).

З 1988 р. по 2005 р. працював в проектному інституті «Сумський ПромПроект», головним фахівцем з геодезії. Виконував геодезичні роботи для різних проектів та фотограмметричні роботи для реставрації архітектурних пам’ятників на території України.

З 2006 року працюю старшим викладачем кафедри “Землевпорядкування та кадастр» Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Супутникова геодезія», «Вища геодезія».

Напрям наукових досліджень: «Аерофотогеодезія у землеустрої»

НАУКОВА РОБОТА

2019

Тези доповідей на конференціях

Резвушкин Ю.Б. Сучасна цифрова фотограмметрія// Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ   (17 – 20 квітня 2019 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2019 с. 710

Резвушкин Ю.Б. Федоренко Д.С. Юридичні особи, які звільняються від земельного податку// Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ   (17 – 20 квітня 2019 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2019 с. 715

Резвушкин Ю.Б. Топографо-геодезичні роботи, як складова процесу землеустрою//Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 4. – 23 с.

2018

Тези доповідей на конференціях

Резвушкин Ю.Б. Призначення, види й особливості опорних геодезичних мереж// Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ   (19 – 21 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018

Резвушкин Ю.Б. Стан і проблеми еродованих земель на Сумщині./Резвушкин Ю.Б. Гончаров В.В.//Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу: матеріали І Всеукр.наук.-практ.конф.(Полтава, 28 трав.2018).-Полтава:ПДАА,2018.-84с.

2017

Тези доповідей на конференціях

Резвушкин Ю.Б. Зміст і призначення топографічних планів масштабу 1:5000 / Резвушкин Ю.Б.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 – 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2017. – с.230.

2016

Тези доповідей на конференціях

Резвушкин Ю.Б. Розвиток адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин. /Гончаров В.В., Резвушкин Ю.Б. // Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного забезпечення в сучасних умовах: матеріали Всеук. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, 27 – 28 вересня 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2016. – С. 31 -33.