Співробітники

Малашевський Микола Андрійович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри геодезії та землеустрою

E-mail: mykola.malashevskyi@gmail.com

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar

Scopus ID

Автобіографічна довідка

Народився  13 листопада 1980 році в м. Києві.

У 2005 році закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність «землевпорядкування та кадастр», з 2001 року паралельно з навчанням розпочав трудову діяльність на посаді землевпорядника в організаціях відповідного напряму.

З 2006 по 2010 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури.

З 2008 року працював в Київському національному університеті будівництва та архітектури на посадах асистента кафедри інженерної геодезії.

З 2009 року сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

З 2010 перейшов на кафедру землевпорядкування та кадастру Київського національного університету будівництва та архітектури.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію та тему «Врахування рельєфу при визначенні площ фізичної поверхні місцевості», за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія.

З 2011 року був членом науково-методичної комісії МОН України в галузі «Геодезія та землеустрій».

У 2013 було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі землевпорядкування та кадастру.

З 2013 року по 2016 рік займав посаду завідувача кафедри землеустрою, кадастру та геоінформатики Відокремленого структурного підрозділу «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури».

З 2017 року професор кафедри землеустрою та кадастру Сумського національного аграрного університету.

Народився  13 листопада 1980 році в м. Києві.

У 2005 році закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, спеціальність «землевпорядкування та кадастр», з 2001 року паралельно з навчанням розпочав трудову діяльність на посаді землевпорядника в організаціях відповідного напряму.

З 2006 по 2010 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури.

З 2008 року працював в Київському національному університеті будівництва та архітектури на посаді асистента кафедри інженерної геодезії.

З 2009 року сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

З 2010 перейшов на кафедру землевпорядкування та кадастру Київського національного університету будівництва та архітектури.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію та тему «Врахування рельєфу при визначенні площ фізичної поверхні місцевості», за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія.

З 2011 року був членом науково-методичної комісії МОН України в галузі «Геодезія та землеустрій».

У 2013 було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі землевпорядкування та кадастру.

З 2013 року по 2016 рік займав посаду завідувача кафедри землеустрою, кадастру та геоінформатики Відокремленого структурного підрозділу «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури».

З 2017 року професор кафедри землевпорядкування та кадастру, а з 2018 р. геодезії та землеустрою, Сумського національного аграрного університету.

НАУКОВА РОБОТА

2020

Наукові статті

SCOPUS

Malashevskyi M. The possibilities of sustainable land use formation in Ukraine / M. Malashevskyi, A. Palamar, M. Malanchuk, О. Bugaіenko // Geodesy and Cartography. – 2020. –№ 46(2). Р. 83-88.

Методичні видання

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М.А.  Консолідація земельних ділянок в умовах впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М.А. Малашевський, О.А. Малашевськa // Материали за XVI международна научна практична конференция, Новината за напреднали наука – 2020 , 15 – 22 май 2020 г.: София.« Бял ГРАД-БГ » – c. 17-19.

Малашевський М.А.  Обмін земельних ділянок як ключова складова консолідації земель / М.А. Малашевський, О.А. Малашевськa // Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science» – 2020 – s. 15-17.

Malashevskyi M. The Issues of Land Cadastre in Ukraine / M. Malashevskyi, Ye. Tarnopolskyi, О. Malashevskа // Materials of the XVI International scientific and practical Conference Trends of modern science – 2020 , May 30 – June 7, 2020: Sheffield. Science and education LTD -130 p. –Р. 26-28

2019

Наукові статті

Малашевський М.А. Розробка алгоритму перерозподілу земельних ділянок при консолідації земель в Україні / М.А. Малашевський, О.А. Малашевськa // ScienceRise. – 2019. – № №7(60). – C.24-29.

Тези доповідей на конференціях

Malashevskyi M. The Challenges of the Land Plots Exchange Implementation Aiming at the Land Tenure Rationalization in Ukraine / M. Malashevskyi, О. Malashevskа //Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern european science – 2019 , June 30 – July 7, 2019 Construction and architecture. Mathematics. Modern information technology. Technical science. Physics. : Sheffield. Science and education LTD -84 p. – РР.20-22

Malashevskyi M. The underground commercial space taxation as a spatial land improvement mechanism / M. Malashevskyi // Materials of the XV International scientific and practical Conference Science and сivilization – 2019 , 30 January – 07 February , 2019 Construction and architecture. Mathematics. Modern information technology. Technical science. Physics. : Sheffield. Science and education LTD -96 p. – р.53-55.

2018 рік

Наукові статті

SCOPUS

Malashevskyi M. The Opportunities for use the peer land exchange during land management in Ukraine / M. Malashevskyi, A. Palamar, M. Malanchuk, О. Bugaіenko, Е. Tarnopolsky // Geodesy and Cartography. – 2018. – № 44 (4). – P.129-133.

Malashevskyi M. Algorithm for calculating the normative area of an industrial enterprise land plot / M. Malashevskyi, N. Kuzin, E. Bugaenko, A. Palamar, M. Malanchuk // Geodesy and Cartography. – 2018. – № 44 (2). – P. 63–70.

Web of Science

Malashevskyi M. Calculation and justification of land tax and rent for the land used for the parking of vehicles on public lands / M. Malashevskyi, N. Kuzin, V. Sidorenko, A. Palamar, M. Malanchuk // Geodesy and Cartography. – 2018. – № 67 (1). – P. 87-97.

Malashevskyi M. Studying the ways of effective taxation of objects of underground commercial space./ M. Malashevskyi, N. Kuzin, V. Sidorenko, A. Palamar, M. Malanchuk // Geodesy and Cartography. – 2018. – № 67 (1). – P. 71-85.

Фахові видання

Маланчук М. Зміна меж адміністративно-територіальних утворень в сучасних умовах / М. Маланчук, П. Дідик,  М. Малашевський // Молодий вчений. – 2018. – № 9 (61). – С. 218-222.

Тарнопольский А.В. Деякі аспекти побудови інфраструктури геопросторових даних. / А.В. Тарнопольский, М. А. Малашевський, Є.А. Тарнопольский, А.Ю. Паламар // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (54). –С. 28-32.

Тези доповідей на конференціях

Malashevskyi M. Rationalization of agricultural land use in urban areas / M. Malashevskyi  // Материали за XIV международна научна практична конференция, Бъдещето въпроси от света на науката – 2018 , 15 – 22 декември 2018 г. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. : София.« Бял ГРАД-БГ » – 52 c.-  c. 33-35.

Малашевський М.А. Формування сталого землекористування в Україні / М. А. Малашевський, А.Ю. Паламар, М.С. Маланчук // Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства» 23-25 травня 2018 р. : тези доп.  – Кривий Ріг. – 2018. – С. 64.

2017 рік

SCOPUS

Malashevskyi M. The problems of spatial ordering and taxation of agricultural lands / M. Malashevskyi, N. Kuzin, A. Palamar, M. Malanchuk // Geodesy and Cartography. – 2017. – № 43(4). – P. 166-172.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М.А. Деякі аспекти оподаткування паркувальних майданчиків на землях загального користування/ М. А. Малашевський, А.Ю. Паламар В. Д. Сидоренко // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми: матеріали ΙV міжнародної наук. прак. конф., 4−6 жовтня 2017 р. : тези доп. – Одеса. – 2017. – С. 69−75.

Малашевський М.А. Дослідження недоліків сучасного землевпорядкування просторового впорядкування земель/ А.Ю. Паламар, М.С. Маланчук // GEOTERRACE-2017: міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, 2017 р. : тези доп. – Львів. – 2017. – С. 201 – 204.

2016 рік

SCOPUS

Malashevskyi M. The substantiation of urban habitats peer land exchange in Ukraine / M. Malashevskyi, O. Bugaіenko // Geodesy and Cartography. –2016. – №42. – Р. 53–57.

Фахові видання

Малашевський М. А. Аспекти комплексної класифікації об’єктів тривимірного простору / М. А. Малашевський, А. Ю. Паламар // Scince Rise. – 2016. – №3/2(20). – С. 47-54.

Малашевський М. А. Дослідження використання земель загального користування для паркування транспортних засобів / М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №60. – С. 220-228.

Малашевський М. А. Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання / М. А. Малашевський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – №1(31). – С. 164-166.

Малашевський М. А. Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових підприємств / М. А. Малашевський, Л. В. Мельник // Гірничий вісник Криворізького національного університету. – 2016. – № 101. – С. 80-84

Малашевський М. А. Некоторые аспекты расчета нормативной денежной оценки подобных (одинаковых) объектов недвижимого имущества / М. А. Малашевський, А. Ю. Паламар // Маркшейдерский вестник. – 2016. – №5. – С. 11-13.

Малашевський М. А. Обґрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2016. – №83. – С. 100-111.

Малашевський М. А. Оподаткування об’єктів підземного комерційного простору / М. А. Малашевський // Вісник Криворізького національного університету. – 2016. – № 41. – С. 83-87.

Малашевський М. А. Проведення обміну земель при зміні меж адміністративно-територіальних утворень в Україні / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко, Г. О. Мороз // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – №59. – С. 314–321.

Сидоренко В. Д. Розрахунок компенсації при відчуженні земельної ділянки для суспільних потреб на прикладі реконструкції великої кільцевої дороги / В. Д. Сидоренко, М. А. Малашевський, Л. В. Литвиненко [та ін.] // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – №4/6 (30). – С. 25-34.

Мельник Л. В. Закордонний досвід визначення наднормативної території промислових об`єктів / Л. В. Мельник, М. А. Малашевський // ScienceRise. – 2016. – №2/2(19). – С. 34-38.

Malashevskyi M. А. Taxation of Public Owned Land for Real Estate Reconstruction in Kiev, Ukraine / М.А. Malashevskyi, I.M. Ciobanu // Mechanics, Materials Science & Engineering. –2016. – №1(5). – Р. 262-269.

Malashevskyi M. А. The current state of taxation and regulation of land plot size of industrial areas in Ukraine / M. А. Malashevskyi, L.V. Melnyk // Mechanics, Materials Science & Engineering. –2016. – № 3. – Р. 179-184.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М. А. Деякі аспекти оподаткування земель загального користування під час будівництва та реконструкції / М. А. Малашевський // Геопростір 2016 : матеріали II-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 26-27 жовтня 2016 року). – К. КНУБА, 2016. – C. 39-40.

Малашевський М. А. Врахування місця розташування, рівня освоєння та облаштування території при рівноцінному обміні земель населених пунктів / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Інформаційні технології та землеустрій в управлінні територіальним розвитком : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (Полтава, 6 квітня 2016 року). – Полтава. ПолтНТУ, 2016.– С. 112-113.

Малашевський М. А. Особливості проведення обміну сільськогосподарських та забудованих земель при зміні меж адміністративно-територіальних утворень в Україні / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2016» Volume 11. Ekologia. Geografia i geologia. Chemia i chemiczne technologie. Budownictwo i architektura.Rolnictwo. Weterynaria: Przemyśl. Nauka i studia. – str. 48-50.

Малашевський М. А. Врахування конфігурації земельних ділянок при рівноцінному обміні земель / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати -2016 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 року). – К. ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – С. 87-88.

Малашевський М. А. Дослідження підходів визначення інвестиційної привабливості земельних ділянок комерційного використання / М. А. Малашевський // ХХІ Міжнародна науково-технічна конференція «ГЕОФОРУМ – 2016», присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України (13-15 квітня 2016 р. Львів-Брюховичі-Яворів) : програма та тези конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, Україна, 2016. – С. 75-76.

Малашевський М. Вдосконалення взаємозв’язків земельного та містобудівного кадастрів для цілей оподаткування / М.  Малашевський, А. Паламар // Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «GeoTerrace-2016», 15–17 грудня 2016 р. / відп. ред. К. Р. Третяк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 178-181.

Малашевський М. А. Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових підприємств / М. А. Малашевський, Л. В. Мельник // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (Кривий Ріг, 25-27 травня 2016 року). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2016. – т.1. – С. 93.

2015 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Вибір проектної пропозиції щодо найбільш ефективного використання земельної ділянки у генеральних планах населених пунктів / М. А. Малашевський, Г. Ю. Копитко // Містобудування та територіальне планування. – 2015. – № 57. – с.244 – 256.

Малашевський М. А. Оподаткування земельних ділянок майданчиків біля закладів громадського харчування на прикладі міста Києва / М. А. Малашевський // Гірничий вісник Криворізького національного університету. – 2015. – № 100. – С. 37-42.

Чибіряков В. К. Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарського призначення при проведенні обміну / В. К. Чибіряков, М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Інженерна геодезія. – 2015. – №62. – С. 72–80.

Malashevskyi M. Proposals to increase of inconomics effects of land-use residential and public buildings on the example of Kyiv / M. Malashevskyi, Р. Berova, Yu. Mosiichuk // Motrol: kom. Mot. Energ. Roln., OL PAN.– 2015. – № 8(17). – Р. 92-102.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М. А. Розрахунок компенсації при відчуженні для суспільних потреб, при реконструкції великої кільцевої дороги м. Києва / М. А. Малашевський, Л. В.Литвиненко // Наукова весна 2015 : матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 1-2 березня 2015 року). – Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – Т. 6. –С. 35-36.

Малашевський М. А. Передумови проведення рівноцінного обміну земель у розрізі територіального землеустрою/ М. А. Малашевський, О.А. Бугаєнко // Наукова весна  2015 : матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 1-2 березня 2015 року). –  Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – Т. 6. – 75 с. – С. 4-5.

Малашевський М. А. Щодо оподаткування об’єктів підземного комерційного простору / М. А. Малашевський // Геопростір 2015 : матеріали I-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 12-14 листопада 2015 року). – К. КНУБА, 2015.

2014 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Дослідження вітчизняного досвіду обміну земель / М. А. Малашевський, Ю. А. Мосійчук, О. А. Бугаєнко // Інженерна геодезія. – 2014. – №61. – С. 85–94.

Малашевський М. А. Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель Україні / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – №51. – С. 324–331.

Малашевський М. А. Підходи до визначення наднормативних площ під промисловими об’єктами / М. А. Малашевський, Л. В. Горпиніч // Інженерна геодезія. – 2014. – №60. – С. 74-80.

Малашевський М. А. Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови / М. А. Малашевський, Г. Д. Сулима-Самуйло, Ю. А. Мосійчук, П. І. Берова // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – №53 – С. 320–327.

Сулима-Самуйло Г. Д. Порівняльний аналіз розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок житлової забудови і інженерної інфраструктури в м. Києві в залежності до застосування локальних коефіцієнтів / Г. Д. Сулима-Самуйло, М. А. Малашевський, Ю. А. Мосійчук // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – №52. – С. 394-402.

Методичні видання

Малашевський М.А. Землевпорядні вишукування і проектування:метод. вказ. до виконання курсової роботи : для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”/ М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко .- К.: КНУБА, 2014 .- 48 с.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М. А. Дослідження факторів, що визначають оптимальний розмір сільськогосподарського землекористування / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Наукова весна 2014 : матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року). – Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – С. 160-161.

Малашевський М. А. Дослідження шляхів усунення недоліків землекористування у сучасних соціально-економічних умовах / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко //  Молодь: наука та інновації: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2014 року). – Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – Т. 5.

2013 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Щодо нормативно–правового забезпечення моніторингу земель в Україні / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – №49. – С. 291-297.

Петраковська О.С. Досвід формування земельних сервітутів в Фінляндії / О.С. Петраковська, М. А. Малашевський // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2013. –№ 1(18). – С. 266 – 271.

Сулима-Самуйло Г. Д. Особливості плати земельного податку за об’єкти, розташовані у підземному просторі / Г. Д. Сулима-Самуйло, М. А. Малашевський, О. О. Зарудна // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – №50. – С. 694-697.

Методичні видання

Лященко А.А. Геоінформаційні системи в кадастрових системах: методичні вказівки до виконання курсового проекту з теми “Створення цифрової моделі кадастрового плану міського кварталу в середовищі ГІС”: для студ. спец. 7.08010101 “Геодезія”, 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”. 7.08010105 “Геоінформаційні системи і технології” / А.А. Лященко, М. А. Малашевський.– К.: КНУБА, 2013. –36 с.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М. А. Щодо ефективного використання територій промислових об’єктів в межах населених пунктів (на прикладі м. Києва) / М. А. Малашевський, Л. В.Мельник // Молодь: наука та інновації: матеріали І-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2013 року). – Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – С. 207-208.

Малашевський М. А. Вітчизняний досвід укрупнення масивів сільськогосподарських земель / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Молодь: наука та інновації: матеріали І-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2013 року). – Д. Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – 693 с. – С. 193-194.

2012рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Про створення земельного банку в Україні / М. А. Малашевський, Л. В. Горпиніч // Інженерна геодезія. – 2012. – №58. – С. 67-70.

Малашевський М. А. Дослідження складності форм земельних ділянок/ М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування – 2012. – №44 – с.331-333.

Методичні видання

Малашевський М. А. Землевпорядні вишукування і проектування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / М. А. Малашевський.– К.: КНУБА, 2012. – 39 с.

Сулима-Самуйло Г. Д. Оцінка землі: методичні вказівки до проведення практикуму: для студ. спец. 7.08010103 “Землеустрій та кадастр”/ Г.Д.Сулима-Самуйло, М.А. Малашевський. – К.: КНУБА, 2012. – 52 с.

2011 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Перспективи консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні / М. А. Малашевський, О. А. Бугаєнко // Містобудування та територіальне планування. – 2011. –№42. – С. 216-219.

Усаковський С.Б. Сучасний стан раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель Хмельницької області / С. Б. Усаковський, М. А. Малашевський, К.В. Кубіна // Містобудування та територіальне планування. – 2011. – №43. – С. 446-452.

Малашевський М. А. Етапи розвитку земельних відносин в Україні / М. А. Малашевський, С.Б. Усаковський, Л.М. Колодіна // Містобудування та територіальне планування – 2012. – №43 . – С.453-458.

Малашевський М. А. Порівняльний аналіз визначення площ земельних ділянок з використанням різних методів побудови цифрової моделі рельєфу / М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування – 2011. – №41. – С.252-257.

Інші видання

Малашевский Н.А. Полигон для эпидемиологических исследований. Часть 3. Точное измерение площади полигона   / Н.А. Малашевский // Энвайронментальная эпидемиология. 2011, №3. – С.420-430.

2010 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Методика визначення площ земельних ділянок з урахуванням рельєфу/ М. А. Малашевський // Інженерна геодезія. – 2010. – №56. – С.42-52.

Войтенко С.П. До оцінки складності рельєфу земельної ділянки / С.П. Войтенко, В.К. Чібіряков, М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування. – 2010 – №38. – С.90-95

Войтенко С.П. Розробка методики та алгоритму визначення площ земельних ділянок методом скінчених елементів/ С.П. Войтенко, В.К. Чібіряков, М. А. Малашевський, О.М. Лихогруд // Інженерна геодезія. – 2010 – №55. – С.55-63.

Тези доповідей на конференціях

Малашевський М. А. Вплив рельєфу місцевості на точність визначення площ земельних ділянок/ М. А. Малашевський // Тези доповідей міжнародної наук. – практ. конф. «Геоінформаційний моніторинг. GPS і ГІС технології, Алушта, 2010 р. – С.208-209.

2009 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Механізми регулювання земельного контролю в Україні / М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – №32. – С.289-292.

2008 рік

Фахові видання

Малашевський М. А. Визначення площі земельної ділянки з урахуванням умов місцевості / М. А. Малашевський // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – №29. – С.152-157.

Малашевський М. А. Аналіз методів визначання площ при проведенні кадастрових робіт / М. А. Малашевський // Інженерна геодезія. – 2008.- №54. – С.135-141.