Головна-ТОР3

Третя Міжнародна науково-практична конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»

(Суми, 23 квітня 2020 р.)

До участі в конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, юристи-практики, представники державної служби та органів місцевого самоврядування

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів.

Конференція передбачатиме п’ять  тематичних секції:

Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, конституційне, адміністративне, інформаційне, фінансове право, конституційний та адміністративний процес.

Актуальні проблеми реформування судових та правоохоронних органів, процесуального законодавства.

Теорія та історія держави і права, філософія права: наукові дискусії.

Актуальні проблеми приватного та соціального права.

Актуальні питання міжнародного публічного та приватного права, європейського права, порівняльного правознавства.

Актуальні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права.

Медіація та правові перспективи її розвитку в Україні.

Форма проведення конференції: заочна. Планується проведення (в очній формі) двох круглих столів: 1) з питань місцевого самоврядування та земельної реформи; 2) розвитку медіації. Про  можливість участі в круглих столах авторів матеріалів на відповідну тематику буде повідомлено окремо.

Робочі мови: українська, англійська, російська

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету:

Заповнену заявку учасника конференції (див. Додаток 1);

Електронний варіант тез доповіді;

Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 13 (включно) квітня 2020 року на адресу: jurfacsnau@ukr.net

Документи  мають бути підписані за наступним прикладом: Іваненко_заявка, Іваненко_тези, Іваненко_квитанція.

Вимоги для оформлення тез доповідей:

Обсяг тез – до 5 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 20 мм.

Перший рядок – назва секції (вирівнювання –по правому краю).

Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Третій рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.

Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаної літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література» (шрифт жирний, вирівнювання по центру). Він має бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

Розмір організаційного внеску – 70 грн.

Учасникам не пізніше 23 травня 2020 р. буде розіслано електронний варіант збірника на вказаний у заявці e-mail.

Для зарубіжних учасників участь безкоштовна.

Оргвнесок слід перераховувати за такими банківськими реквізитами:

БО «БФ випускників СНАУ»

ЄДРПОУ 36334588

АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

р.р. 2600905260096

Призначення платежу: благодійний внесок на розвиток наукової бази (прізвище, ім’я)

Учасники мають можливість на основі поданих матеріалів опублікувати статтю у фаховому журналі «Приватне та публічне право». З вимогами до статей, умовами та порядком їх прийняття до друку можна ознайомитися на сайті видання: http://www.pp-law.in.ua

Контактна інформація:

Телефон: 095-506-31-76 – Михайліченко Микола Анатолійович

E-mail: jurfacsnau@ukr.net