Головна-ТОР3

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ»

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ»

(м. Суми, 22 квітня 2021 р.)

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 22 квітня 2021 р.)

До участі в конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, юристи-практики, представники державної служби та органів місцевого самоврядування.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів.

Конференція передбачатиме п’ять тематичних секції:

Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, конституційне, адміністративне, інформаційне, фінансове право, конституційний та адміністративний процес.

Актуальні проблеми реформування судових та правоохоронних органів, процесуального законодавства.

Теорія та історія держави і права, філософія права: наукові дискусії.

Актуальні проблеми приватного та соціального права.

Актуальні питання міжнародного публічного та приватного права, європейського права, порівняльного правознавства.

Актуальні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права.

Форма проведення конференції: заочна.

Робочі мови: українська, англійська, російська

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету:

Заповнену заявку учасника конференції (див. Додаток 1);

Електронний варіант тез доповіді;

Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 12 (включно) квітня 2021 року на адресу: jurfacsnau@ukr.net

Документи мають бути підписані за наступним прикладом: Іваненко_заявка, Іваненко_тези, Іваненко_квитанція.

Вимоги для оформлення тез доповідей:

Обсяг тез – до 5 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 20 мм.

Перший рядок – назва секції (вирівнювання –по правому краю).

Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Третій рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.

Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаної літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література» (шрифт жирний, вирівнювання по центру). Він має бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

Зразок оформлення тез конференції

Розмір організаційного внеску – 70 грн.

Учасникам не пізніше 22 травня 2021 р. буде розіслано електронний варіант збірника на вказаний у заявці e-mail.

Для зарубіжних учасників участь безкоштовна.

Оргвнесок слід перераховувати за такими банківськими реквізитами:

БО «БФ випускників СНАУ» , вул. Г.Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна

ЄДРПОУ 36334588

АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

р.р. UA 953204780000002600208260096

Призначення платежу: благодійний внесок на розвиток наукової бази (прізвище, ім’я)

Учасники мають можливість на основі поданих матеріалів опублікувати статтю у фаховому журналі «Приватне та публічне право». З вимогами до статей, умовами та порядком їх прийняття до друку можна ознайомитися на сайті видання: http://www.pp-law.in.ua

Контактна інформація:

Телефон: 095-506-31-76 – Михайліченко Микола Анатолійович 

E-mail: jurfacsnau@ukr.net