Слово декана

Шановна громадо!

Настає час для звіту перед Вами та формування пріоритетів на наступний навчальний рік. І навіть короткий огляд результатів діяльності юридичного факультету СНАУ доводить, що наше “дерево цілей” посаджене у сприятливий університетський ґрунт та спільно обрана траєкторія розвитку, принесли свої плоди…

Так, викладацький колектив юридичного факультету є не просто гордістю освітнього простору Сумщини. Це поєднання молодості та мудрого досвіду, юридичної практики та освітніх інновацій, прагнення до самовдосконалення та креативу. Мені не відомі інші приклади (якщо я помиляюсь, солідарно радію), коли практично всім викладацьким складом було вирішено вивчати англійську мову, щоб створити реальну платформу для самоосвіти, самовдосконалення та інтеграції в світовий освітній простір. Як результат з’явився унікальний освітній курс міжнародного права, що викладається англійською мовою, кілька десятків публікацій англійською мовою в наукових журналах, що визнані у науково-освітньому просторі; запрошувались іноземні лектори, відомі фахівці в різних правових галузях знань, реалізовувались міжнародні проекти для наших викладачів та студентів і багато всього іншого, повіртене менш важливого та цінного. Участь наших студентів у міжнародних проектах у Польщі та Чехії, підтвердили, що без знання англійської мови важко бути сучасним та затребуваним.

На факультеті панує не просто ідеологія взаєморозуміння та доброзичливого спілкування, ми намагаємося стимулювати та мотивувати до навчання через використання додаткових освітніх інновацій та ресурсів. За останній рік ми збагатили наш унікальний аудиторний фонд навчальною лабораторією землевпорядкування та придбали необхідне сучасне програмне забезпечення для її повноцінного функціонування. Особливе задоволення викликає спостереження за розвитком мозаїчного мислення студентів факультету, що вступають в гарячі дебати в навчальній аудиторії “Зала суду”, або здійснюють оперативну діяльність у  кабінеті кримінального  права та криміналістики, або дискутують в інтерактивній аудиторії інформаційних технологій. Повсякчас радіємо успіхам наших випускників, які працюють на різних державних посадах та приносять користь суспільству.

У минулому незабутньому році студенти та викладачі факультету не просто відвідали Європейський Суд з Прав Людини та Раду Європи, а отримали підтвердження, що обраний освітній курс повністю узгоджується із європейський освітніми та правовими стандартами. Підписання угод про співпрацю із юридичними факультетами Болгарського університету світової економіки та Польським університетом (Варминсько-Мазурським в Ольштині), а також участь у новоствореній міжнародній мережі п’ятдесяти європейських університетів BSIMAN, відкривають нові можливості для розвитку та обміну знаннями.

Для нас цей рік був особливим і тому, що вдалося за підтримки наших партнерів провести підвищення кваліфікації для працівників ОТГ та потужну міжнародну конференцію, під час якої на дискусійних панелях видатними вченими, юристами практиками обговорювались актуальні проблеми сьогодення.

Незважаючи те, що життя на юридичному факультеті вирувало та щедро збагачувало колектив досвідом, критичний самоаналіз нашої діяльності вимальовує нові горизонти для діяльності. Дякуючи Богу та Громаді за надані можливості, прошу Вас продовжувати вірити в нас. У цьому році ми зосередимо увагу на формуванні на основі європейських освітніх стандартів, нестандартних освітніх магістерських програм та продовжимо на тьюторських принципах виховувати мислячу молодь. Ми намагатимемося залучати найкращих та найкраще до нашого освітянського простору. Нині ми маємо необхідні ресурси та інструменти, але без Вашої підтримки ми, навіть за умов самовідданої праці, не зможемо відчути справжню насолоду від виконаної роботи.

З Вірою та натхненням,  

          Декан юридичного факультету Сумського НАУ, доцент

Олег Роговенко