[:en]Main Page-TOP3[:ru]Главная-ТОР3[:uk]Головна-ТОР3[:]

(Українська) Обговорення стратегії розвитку Юридичного факультету Сумського НАУ

З метою забезпечення виконання ст. 62  п.15  Закону України «Про вищу освіту» та Положення про освітній процес СНАУ на юридичному факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Вибору підлягають як окремі дисципліни навчального плану, так і блоки дисциплін.

Реєстрація на вибіркову складову освітньої програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до деканату. Студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на вивчення дисципліни за вибором студента.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін здійснюється в період з 01 грудня по 30грудня.

Процедура вибору є варіативною протягом встановленого періоду і може бути змінена до кінцевої дати вибору.

Студенти, які не зробили свій вибір та не подали заяву встановленого зразку до деканату, зараховуються автоматично до груп з урахуванням вибору інших студентів. Остаточне формування групи для вивчення дисциплін за вибором відбувається за принципом вибору більшості студентів курсу.

Розподіл студентів на групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін:

3 курс

ЮРБ 1702

(5 та 6 семестр)

4 курс

ЮРБ 1601-02

(7 та 8 семестр)

 

 2 курс ст.

БЮР 1801

Заява на вибір вибіркових дисциплін (Скачать)

Заяву надсилати на E-Mail:  ashatana2010@ukr.net