Співробітники

Запара Світлана Іванівна

Д.ю.н., професор, суддя ТВ-проекту ТК “Інтер” Сімейний суд – сезон 2016-2017.

Е-mail: zapara2007@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Scopus Preview 

Google scholar

ORCID

Автобіографічна довідка

Народилася 27.11.1972 р. у м. Кагулі в сім’ї військовослужбовця (родом з Полтавської області). Навчалася в Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г. Короленка на історичному факультеті, факультеті психології, а також на правничому факультеті Львівського національного університету імені І.Франка. Після закінчення вищих навчальних закладів отримала дипломи із присвоєнням кваліфікації учителя історії і права, практичного психолога в закладах освіти, юриста.

З 1994 року працювала викладачем права в Запорізькому комерційному технікумі. З 1996 року очолювала циклову комісію правознавчих дисциплін.

З 2000 року – трудовий арбітр Національної служби посередництва та примирення. Брала участь у вирішенні колективних трудових спорів на виробничому, галузевому та національному рівнях.

З травня 2003 року член Української Асоціації фахівців трудового права.

З 2000 року – аспірант заочної форми навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні». З 2008 року – присвоєно вчене звання доцента кафедри правового забезпечення АПК Сумського НАУ.

З 2004 року працювала в Запорізькому національному університеті на посаді доцента кафедри конституційного та трудового права.

З вересня 2006 року – завідувач кафедри правового забезпечення АПК, декан юридичного факультету СНАУ.

Запара С. І. є членом редакційної колегії таких журналів: «Бюлетень Національної служби посередництва та примирення», «Journal of Modern Science» (Польща), «Бюлетень головного управління юстиції в Сумській області».

За редакцією Світлани Іванівни в 2009 році було видано з грифом МОН навчальний посібник «Правознавство». Запара С.І. є співавтором трьох навчальних посібників з грифом МОН.

З 2008р. – сільськогосподарський експерт – дорадник, здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з юридичних питань та правового забезпечення АПК.

У 2009 році С.І. Запара пройшла стажування в Університеті Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина), що проходило в межах отриманого гранту для юридичного факультету від німецької служби академічних обмінів Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), у тому числі й на проведення двох науково-практичних семінарів в Університеті Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина) та Сумському НАУ із залученням провідних вчених України та Німеччини, аспірантів та студентів факультету.

У 2012 р. С.І. Запара очолила групу українських вчених, які отримали грант за участі Польської фундації Вармінсько-Мазурського воєводства від Європейського Союзу на тему «Підприємливе покоління – інноваційні форми активації», у межах якого п’ять викладачів юридичного факультету брали участь у двох семінарах (лютий та липень 2012 р.), що проходили на теренах Польщі та Сумського НАУ.

Протягом 2012 – 2013 рр. – виступила експертом у міжнародному шведсько-українському проекті у сфері вирішення трудових спорів з метою розробки «Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні».

Загалом С.І. Запара брала участь у п’ятнадцяти міжнародних проектах, отриманих від ЄС, Німеччини, Польщі.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: “Генеза та доктринальні засади інституту захисту права на працю в сучасній Україні”.

У липні 2015 р. обрана заступником голови секції «Право» Наукової ради МОН.

У 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри правового забезпечення АПК.

У 2016 р. обрана академіком міжнародної академії освіти і науки (по відділенню права).

Запара С.І. є громадським діячем, керівником громадської організації «Європейський вимір». У 2016 р. Запара С.І. (у співавторстві із Ковальовим Б.Л.) підготувала проект та отримала сертифікат переможця загальноміського голосування у рамках громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми на підтвердження його реалізації міською владою у 2017 році «Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» вартістю 420 тис. грн. За розробку цього проекту номінована лауреатом конкурсу «Топ-50 – 2016» найкорисніших та найважливіших людей Сумщини та їх справ у 2016 р.

Запара С.І. є керівником більше як десяти наукових досліджень на проведення науково-дослідної роботи за рахунок бюджетних асигнувань. У 2017 році під керівництвом Запари С.І. здійснюється дослідження на тему: «Формування нової системи захисту трудових прав: національні особливості та міжнародні стандарти».

Запара С.І. є автором понад 100 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники. За якісну багаторічну професійну діяльність неодноразово нагороджувалась почесними грамотами Сумського національного аграрного університету, подяками Сумської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики України. Запара С.І. була нагороджена Сумською обласною премією та відзнакою імені А.С. Макаренка, іменними нагрудними відзнаками Петра Могили та Національної служби посередництва та примирення.

З грудня 2018 року адвокат Національної Асоціації Адвокатів України. 

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2021 рік

Монографія

Zapara S. Protection of the rights and freedoms of Ukrainian labor migrants in the era of globalization “Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy”: Collective monograph.  Wydawnictwo KUL of the series “Law, Order and Justice”. 2021.

Наукові статті

Запара С.І. Проблеми якості юридичної освіти в контексті формування практичних компетентностей у майбутніх юристів. Правові новели. 2021. № 13.

2020 рік

Наукові статті

Фахові видання 

Запара С.І., Болбот В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В КИТАЇ. Приватне та публічне право. 2020. №2. С.42-47. URL: http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/10.pdf

Запара С.І., Роговенко О.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Приватне та публічне право. 2020. №4. С.15-20. URL:  5.pdf (pp-law.in.ua)

Запара С. І.Козодав М.Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СТРАЙК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Приватне та публічне право. 2020. №4. С.58-61. URL: 14.pdf (pp-law.in.ua)

Scopus/Web of Science

Svitlana Zapara, Yaroslav Melnyk, Mariya Melnyk, Maryna Kuznetsova,  Natalia Bondar. Labour Relations and the Information Security of the State during the Covid-19 Pandemics. Information & Security: An International Journal . Volume 45 (2020). p.77-88. URL:https://isij.eu/article/labour-relations-and-information-security-state-during-covid-19-pandemics. 

SVITLANA I. ZAPARA, OLEH ROHOVENKO, OLENA TISCHENKO, MARYNA KUZNETSOVA and NATALIA BONDAR. PROBLEMS OF THE EXERCISE OF POWERS BY UNIFIED TERRITORIAL COMMUNITIES UNDER THE DECENTRALIZATION PROCESS IN UKRAINE. International Journal of Management, Volume 11, Issue 6 (2020), p. 1558 – 1568 DOI10.34218/IJM.11.6.2020.142. Scopus

SVITLANA I. ZAPARA, ALYONA M. KLOCHKO, OLEH V. ROHOVENKO, NATALIIA V. VOLCHENKO and NATALIIA V.KLIETSOVA. PARTICIPATORY BUDGET AS A TOOL FOR LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT IN UKRAINE. International Journal of Management, Volume 11, Issue 6 (2020), p. 16-25. DOI10.34218/IJM.11.6.2020.002. Scopus

Yatsenko, I.V., Zapara, S.I., Zon, G.A., Ivanovskaya, L.B., Klochko, A.M. Animal rights and protection against cruelty in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism 11(1), 2020. с. 91-103. 

Участь у зарубіжних колективних монографіях:

Svitlana I. ZAPARA Social and ecological security through the prism of urbanism: collective monograph / Edited by Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, M. I. Inshyn and Doctor of Law, Ya. Ya. Melnyk. Institute of Law of KNU n.a. T. Shevchenko, Publisher: European institute of further education, Podhajska, 2020. 497 p. Розділ 11. Окремі глобальні безпекові виклики реалізації трудових видносин в умовах сучасних технологічних змін. 

Zapara S. I., Kravchenko I. O. LABOR RELATIONS UNDER THE CONTEMPORARY HUMAN DEVELOPMENT: COMPARATIVE ASPECT Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. p. 181-192.

Участь у міжнародних конференціях:

Svitlana I. ZAPARA, Ivan O. KRAVCHENKO Labor Relations under the Contemporary Human Development: Comparative Aspect VI International Conference of Human (Budapest –June 2020).  

Запара С.І., Болбот В.В. До питання про вирішення трудових спорів в КНР Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали  Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року).Суми, 2020. 183 с. (111 с.)

Запара С.І., Роговенко О.В. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙ ЗА ПРАВОВИМ СТАТУСОМ  Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року).    Суми, 2020. 183 с. (141 с.)

Запара С.І., Болбот В.В. Порядок укладання трудового договору в Китаї та Україні: порівняльний аспект Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020р.).– Суми, 2020.– 605 с.(518 с.)

Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.) – Суми, 2020. – 605 с.(519 с.) 

2019 

Scopus

Irina V. ARISTOVA, Svitlana I. ZAPARA, Dmytro M. BIELOV, Svitlana V.KALIUZHNA, Tamara O. Chernadchuk, Legal Status of Local Self-government Authorities of Ukraine in the Conditions of Information Society Development: Research Methodology Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume ІХ. Issue 8 (46). Winter 2019. p. 2244 – 2252. DOI:  https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).02. 

Zapara I. Svitlana, Hanna A.  Fotina, Alyona M. Klochko, Tetiana I.  Fotina, Ivan .V. Yatsenko. Revisiting Legal Understanding of Wild Life as a Sustainable Value. The Case of Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. № 10(1), с. 14-21. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). URL: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3182.

Klochko, A.M., Kurilo, N.P., Zapara, S.I. Criminal legal protection of banking in Ukraine and at the international level.  Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. №14(1), с. 29-35. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56028103300&zone=

Монографія

Особливості захисту права на працю в Україні. Сучасні проблеми права людини. Вибрані аспекти. Запара С.І., Клочко. За заг. ред. Марціна Маміньського, Мація Ржевуського, ISBN 978-83-8090-670-9, Warszawa 2019. URL: https://ur.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/249_pdfsam_księga-do-druku.pdf 

Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми: Науково-практичний посібник / М.М. Ясинок, С.І. Запара, В.А. Кройтор, Т.М. Кравцова, Ю.Ю. Рябченко та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка. Київ: Алерта, 2019. 276

Наукові статті

Запара С.І., Виглазова М.В. Захист від психологічного насильства на робочому місці: національний та зарубіжний досвід. Приватне та публічне право.  2019. №.3

Zapara S. Klochko A. Observance of human right in social and relations in Ukraine (Features of Labor Right Protection in Ukraine) V Internftional Conference on Human Right “Communication, Mass Media and Human Rights” Jozefow. (Poland – 3rd June 2019).  Poland. 2019.

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І., Кузнецова М.Ю. Еволюція порівняльного трудового права в ХІХ – ХХІ ст.ст. ІX Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення» присвяченій 50-річчу створення кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (м. Харків 11 жовтня 2019 року). Харків. 2019

2018

Підручники

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар/за заг.ред.д.ю.н., академіка Академії наук вищої школи України М.М.Ясинка.-К.:Алерта,2018.-604с. Запара С.І.-ст.ст.143-159 ЦПК України.

Кодекс адміністративного судочинства України : Науково-практичний коментар/за заг.ред.д.ю.н., академіка Академії наук вищої школи України М.М.Ясинка.-К.:Алерта,2018.-522с. Запара С.І.-ст.144-158 КАС України.

Наукові статті

І. В. Яценко, С. І. Запара, А. В. Захар’єв та ін. Судово-експертні випадки дослідження трупів тварин з ознаками насильницької смерті від жорстокого поводження. Збірник наукових праць №35 ч.2 том 3, 2018. С. 130 – 137. URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6304

Запара С.І., Котенко О.М. Стан «юридичної відповідальності» у трудових правовідносинах. Приватне та публічне право. 2018. №4. С. 23-28. URL: http://www.pp-law.in.ua/archive/4_2018/7.pdf

Запара С.І., Котенко О.М. До питання про юридичну відповідальність в трудових правовідносинах. Збірник праць Сумського національного аграрного університету. 2018. С. 89-90.

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І., Фотіна А.А. Відносини зв’язків у сфері захисту тварин: Міжнародний досвід і стан України. Міжнародна наукова конференція «Вплив міжнародного закону та закону ЄС на болгарську правову систему». (Софія, Болгарія, 22 листопада 2018) URL: https://ur.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Сборник_конф_УНСС_2018.pdf

Запара С.І., Булава В.Л. Деякі питання уточнення та розвитку принципів трудового права. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (м. Суми 12-16 листопада 2018 р.). В 2 т./Т.ІІ. Суми. 2018.

Запара С.І., Зеленюк І.С. Історичні аспекти становлення та розвитку професійних спілок. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (м. Суми 12-16 листопада 2018 р.). В 2 т./Т.ІІ.  Суми,. 2018.

Запара С.І., Степанець О.А. Право державних службовців на страйк. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (м. Суми 12-16 листопада 2018 р.). В 2 т./Т.ІІ.  Суми. 2018. С. 157.

Запара С.І., Степанець О.А. Функціонування механізму правового регулювання трудових правовідносин в умовах євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (м. Суми 12-16 листопада 2018 р.). В 2 т./Т.ІІ.  Суми. 2018.

Запара С.І., Шорохова Ю.В. Судова реформа в Україні: стан та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (м. Суми 12-16 листопада 2018 р.). В 2 т./Т.ІІ.  Суми. 2018.

Zapara Svitlana, Fotina Hanna. Public relations in the sphere of animal protection: international experience and state in Ukraine. International science conference impact of international law and eu law on the Bulgarian legal system (Sofia, Bulgaria. 22 of November 2018). Sofia, Bulgaria. 2018.

2017

Scopus

Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Oleh V. Rohovenko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy M. Kulish The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects / I. V. Aristova, S. I. Zapara, A. M. Klochko, O. V. Rohovenko, M. Y. Kuznetsova, A. M. Kulish // International Journal of Applied Business and Economic Research. – 2017. – № 22. – С. 1-9 (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). URL: http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1511763960.pdf

Oleg V. Rohovenko The Current Status of the Local Self-Government Reform in Ukraine: Preliminary Conclusions and Outlook / Oleg V. Rohovenko, Svitlana I. Zapara, Nina M. Melnik, Ruslana I. Cramar // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Volume VIII, Issue 1(23), Spring. – 2017. – P. 178-185. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).  URL: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1143

Klochko, A.N., Kurilo, N.P., Zapara, S.I. Criminal law protection of banking activities in Ukraine / Klochko, A.N., Kurilo, N.P., Zapara, S.I. // Russian journal of criminology. №11/4.  2017. С. 833-843. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). URL: http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21877

Klochko, A.M., Kurilo, N.P., Zapara, S.I., Aristova, I.V., Logvinenko, M.I. Improvement of the legislation of Ukraine as to the provision of the protection of banking in the conditions of European integration / Klochko, A.M., Kurilo, N.P., Zapara, S.I., Aristova, I.V., Logvinenko, M.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics № 8(7). 2017. с. 2165-2172. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).

Монографія

Aristova I. V., Zapara S. I. The development of the ukrainian legal systemin the context of information society:the use of the UNESCO legal mechanisms // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe:experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 336 p.  URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/5587

Наукові статті

Роговенко О. В. , Запара С. І. Participatory Budget as a Tool for Local Community Development in Ukrain / О. В. Роговенко, С. І. Запара // Finance and Management Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND 2017 Volume 2(1). – P.26-41. URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/5583 

Запара С.І. Перспектива створення трудових судів в Україні / С.І. Запара // Приватне та публічне право. – №2. – 2017. – С. 47- 52.

Запара С.І. До питання про розширення сфери трудового права / С.І. Запара // Приватне та публічне право . – №1. – 2017. – С. 38-45.

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Право зайнятості, соціальне чи трудове право? / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня. – 2017 р. – С. 153-156.

Запара С.І. Освіта за кордоном: стан та прогнози / С.І. Запара // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми. – 2017. – С. 215

Запара С.І. Забезпечення колективного захисту трудових прав в національному цивільному процесі: шлях подолання дискримінації /С.І.Запара//  Збірник статей та тез наукових повідомлень за матеріалами міжнародної конференції, м. Харків, 23 жовтня 2017 р. – 2016. С. 46 – 53. URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/5222

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016

Scopus

Zapara S. I. Environmental management system : mining company case study [Electronic resource] / S. I. Zapara, V. V. Strelnyk // Аctualproblems of economics : фаховий економічний журнал, 2016. – №12(186). – С. 222 – 229. (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/4173

Наукові статті

Запара С. І. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С.І. Запара, О.В. Роговенко // Право України. – 2016. – № 12. – С. 112-123. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/4171

Запара С.І. Становлення інституту медіації в Україні / С.І. Запара, М.В. Виглазова, І.С. Коломієць // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 4. – С. 125-129. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/4172

Запара С.І. Національні передумови та зарубіжний досвід проведення незалежного моніторингу судового процесу / С.І. Запара, М.А. Гасай // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія ПРАВО. – Вип. 36. – Том 2. – 2016. – С. 174-178. Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/3210

Арістова І.В. Організаційно-правові засади реформування вищої юридичної освіти в умовах розбудови суспільства знань в Україні / І.В. Арістова, С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. Випуск 41. Том 2. – 2016. – С. 7-13. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.41/part_2/3.pdf

Fotina T.I. HACCP system as pass for quality and safety of poultry products / T.I. Fotina, S.I. Zapara, H.A. Fotina, A.V. Fotin // Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. – Volume 2, Issue 3. –  July 2016. –  P.19–22. – Режим доступу: http://jvmbbs.kharkov.ua/archive/2016/volume2/issue3/article3.php 

Навчальні підручники, посібники

Правознаство: навчальний посібник : у 2 т.\ за заг.ред. М.П.Курила. – Суми: СНАУ, 2016 с. (Запара С.І. – Том 1. – Розділ 7).

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Розвиток соціального права: виклики сьогодення / С.І. Запара // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.). за заг. ред. П. Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С. 38-40.

Арістова І.В. Нормативно-правове забезпечення реформування юридичної освіти в Україні: формування та розвиток / І.В. Арістова, С. І. Запара: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє», м. Одеса,21 жовтня 2016 року. –  Одеса, видавництво Національного університеті «Одеська юридична академія». – 2016 – С. 154-162

Запара С.І. Стан та перспективи забезпечення захисту прав та інтересів учасників трудових правовідносин в Україні / С.І. Запара // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р. – м. Харків. – С. 75-79.

Запара С.І. Повноваження судових та позасудових органів щодо забезпечення захисту прав та інтересів сторін трудових правовідносин / С.І. Запара // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» з нагоди 15-ти річчя юридичного факультету, 4-5 листопада 2016 р. – м. Київ. – С. 112-115.

Запара С.І. Колективні трудові відносини: тенденції розвитку / С.І. Запара // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 347-351.

Запара С.І. До питання про позасудові принципи нової системи вирішення трудових спорів / С.І. Запара // Всеукраїнський «круглий стіл»: «Актуальні проблеми соціального права». – Львів. – 2016. – С. 11-18

Запара С.І.  Формування нової системи вирішення трудових спорів у проекті трудового кодексу / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської НПК 14-15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 118 – 120

Запара С.І. До питання про юрисдикцію судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів / С.І. Запара // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.) Том І. – С. 348

2015

Наукові статті

Запара С.І. Судова реформа та трудові суди: аналіз та перспектива / С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 35. – Ч.1. – Т.2. – С. 52-56. Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2901

Запара С.І. Відповідальність сторін соціального діалогу під час страйку / С.І. Запара // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 16. – С.126-130. . Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2902

Запара С.І. Зарубіжний досвід управління багатоквартирними будинками / С.І. Запара, Р.О. Матвєєв // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015.№1 (09). – С.17-22. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2738

Запара С.І. Особливості правового регулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків/ С.І. Запара // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 2. – С. 114-118.– Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2706

Запара С.І. Категорія «інтересу» в цивільних та трудових правовідносинах / С.І. Запара // Часопис Київського університету права. – 2015. – №2. – С. 136-140. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2881

Запара С.І. Поняття медіації та особливості її становлення в Україні та світі / С.І. Запара // Порвняльно-аналітичне право. – 2015. – №3. – С. 83-85.- Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2854

Запара С.І. К вопросу о перспективе привлечения непрофессиональных судей в украинский процесс / С. Запара // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – 2015. – № 10/2. – С. 25-28. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2882

Запара С.І. Правова природа юридичної відповідальності в трудових правовідносинах / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 92-98.- Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2888

Запара С.І. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України. – 2015. – № 9. – С. 114-120. Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2878

Запара С.І. Колективний договір: архаїчний чи сучасний інструмент регулювання соціально-трудових правовідносин в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 4. Том 2. – С. 10-14. Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2879

 Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Характеристика та особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори / С. І. Запара // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.) ТОМ І. – С. 324.

Запара С.І. До питання про двохаспектність юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори / С. І. Запара // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (16-17 квітня 2015 р.). С. 41-43

2014

Наукові статті

Запара С.І. Спрощене провадження у трудових спорах/ С.І. Запара // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №1. – С. 23-27. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2309

Запара С.І. Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 122-129. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2312

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Особливості ухвалення, перегляду та виконання рішення позасудового юрисдикційного органу у трудових правовідносинах – трудового арбітражу / С.І. Запара // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2014 р.- Суми, 2014. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2308

Запара С.І. Перспективи застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про трудові спори/ С.І. Запара // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (16-18 квітня 2014р.). – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/2296

2013

Монографія

Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку : монографія / С. І. Запара. – Суми : видавництво Сумського національного аграрного університету, 2013. – 379 с. URL: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/5221

Наукові статті

Zapara S. History and prospects of establishment of specialized labour justice in Ukraine / S. Zapara //Journal of Modern Science. – 2013. – № 3(18). – С. 117-133. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1546

Запара С.І. Реализация принципа верховенства права как фактор стабилизации социализации социально-трудовых отношений в обществе / С. І. Запара // Scientific  letters academic society of Michal Baludansky. – 2013. – №4. – С.171-176. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1540

Запара С.І. Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку/ С.І. Запара, М.М. Ясинок // Бюлетень Української академії банківської справи. – 2013. – № 1(8). – С.73-76. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1543

Запара С.И. «Оpt-outclauses» как инструмент правового регулирования трудовых споров/ С.И. Запара // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – №8/2 (260) 2013. – С.174-178.– Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/8/8-2.pdf

Запара С.І. Роль профспілкової організації в системі вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1544

Запара С.І. Роль Національної служби посередництва і примирення у новій системі вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 6/1. Том 2. – Одеса 2013. – С.104-108. Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc6-1-2.pdf

Запара С.І. Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід / С.І. Запара // Форум права. Харків.- №2. – 2013 – С.147-151. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_2_26.pdf

Запара С.І. Процессуально-правовой статус трудовой юстиции в системе судебной власти Украины / С.І. Запара // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – №8/2 (260) 2013. – С.86-90.– Режим доступу:http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/12-3/21.pdf

Запара С.І. Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів в Україні / С.І. Запара// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск №23. – Частина І. – 2013. – С. 213-219.

Запара С.І. Цивільно-процесуальні принципи захисту права на працю / С.І. Запара  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – серія «Юридичні науки». – №4.- 2013 – С. 80 – 83. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1612

Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю // «Право і суспільство» № 6 за 2013.-С.140-145.– Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1545

Запара С.І. Право на звернення за захистом порушеного права чи інтересу у сфері соціально-трудових правовідносин / С.І. Запара // Порівняльно-аналітичне право. – №4-1. С.125-130.– Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4/5/Zapara%20S.I..pdf

Тези доповідей на конференціях 

Запара С.І. До питання про порядок вирішення трудових спорів у новому трудовому кодексі / С. І. Запара // Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 лютого 2013 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – 140 с. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1541

Запара С.І. До питання про проблеми вирішення трудових спорів в Україні / С. І. Запара // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013р.). – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1542

Запара С.І. Юридична клініка як інноваційна складова правової освіти / С. І. Запара // Всеукраїнський з міжнародною участю науковий освітній форум «Відкриті інновації як феномен глобально орієнтованого суспільства». Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – 14-17 травня 2013 р. Режим доступу: http://soippo.edu.ua/index.php?view=article&id=382%3A-q-q&format=pdf&option=com_content

Запара С.І. Трудовые споры в Украине: современное состояние и принципы развития / С.І. Запара // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Монголии Сибирского региона, Казахстана и Болгарии: сб. науч. докл. XVIмеждунар. науч.-практ. конф. (г. Улаанбаатар, 29-30 мая 2013 г.) / Монгол. Акад. Наук. ГНУ Сиб. Отд-ние Рос. Акад. С.-х. наук. М-во сел. Хоз-ва Республики Казахстан. АО «КазАгроИнновация». Акад. С.-х. наук Республики Казахстан. С.-хю акад. Республики Болгария. – Новосибирск, 2013. – С. 66-70.– Режим доступу: http://www.sorashn.ru/fileadmin/so/DOCS_2013/nk16_3.pdf

Запара С.І. Спеціально-юрисдикційні принципи судового захисту права на працю / С.І. Запара // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 22-23 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: У 2 частинах. ГО «Правовий світ», 2013. – Частина І. – 112 с., С.63-66. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1547

Підручники

Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; [за загальною ред. д.ю.н., доцента Ясинка М.М.]. – С.: Видавництво «МакДен». – 2013. – 808 с. (Запара С.І. – автор розділу «Судовий прецедент». С.653-669).

2012

Наукові статті

Запара С.І. Трудові спори та шляхи їх вирішення: концептуальний аспект / С.І. Запара, М. М. Ясинок // Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – 2012. -№ 8. – С.89-93.– Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1538

Запара С.І. Формування моделі вирішення трудових спорів в Україні на основі гармонізації українського законодавства та європейських стандартів / С.І. Запара // Наукові записки законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 101-107.

Запара С.И. Актуализация проблем и тенденции формирования новой модели разрешения трудовых споров в Украине / С.І. Запара // Трудовое право в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 48-52.

Запара С.І. Історія виникнення та розвитку трудової юстиції в Україні / С.І. Запара // Наука і правоохоронна діяльність. – 2012. – № 4(18), ЧастинаІІ. – С.97-102.– Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/1539

Тези доповідей на конференціях

Ясинок М.М., Проблеми та шляхи реформування системи вирішення трудових спорів в Україні / М.М. Ясинок, С.І. Запара // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2012 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: «Право», 2012. – 500 с., С. 75-80.– Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2012/Konferen-ProPratsu_05-10-2012.pdf

2011

Наукові статті

Запара С.І. Поняття та ознаки міжнародного стандарту  / С.І. Запара // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – №.1. – С. 96-102.

Запара С.І. Історія становлення та розвитку міжнародного організації праці / С.І. Запара // Наукові записки законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 194) 2011. – С. 132-138.– Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=50308

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. До питання про поняття міжнародного соціального стандарту / С.І. Запара // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (29 квітня 2011 року). – Том І. – С. 444.

Запара С.І. Поняття соціального міжнародного стандарту // Держава і право: проблеми становлення і розвитку: збірник Матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президенства в Україні (м. Суми, 21-22 травня 2011 року) / С.І. Запара / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 341-344.

Запара С.І. До питання про сутність соціального міжнародного стандарту  / С.І. Запара // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С. 443-447.

Запара С.І. До питання про сутність соціального міжнародного стандарту Програма ІІІ науково-практичної конференції  / С.І. Запара // «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» м. Харків. 7-8 жовтня 2011 р. – С. 443-447.

2009

Наукові статті

Запара С.И. Мы увольняем, нас увольняют… / С.И. Запара// Областная общественно-политическая газета «В двух словах». От 11.02.2009г. №6 (147).

Запара С.І. Третейські суди в Україні / С.І. Запара // Збірник факультету  юридичної та економічної освіти Університету Мартина Лютера Халле-Вітенберг (Німеччина). Спеціальний випуск. Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні за сприяння програми DAAD. – 2009. – C.129-144.

Запара С.І. Як вирішити індивідуальні трудові спори? –Якщо виник спір із роботодавцем / С.І. Запара // Обласна суспільно-політична газета «В двух словах». Від 25.02.2009р. №8 (176) .

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Особливості правового регулювання посадових інструкцій в трудових правовідносинах / С.І. Запара // Наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, 20-29 квіт. 2009 р. С.304–305.

Запара С.І. Актуальні питання альтернативної юстиції в Україні при вирішенні трудових та господарських спорів / С.І. Запара // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні: I Міжнародний семінар,19-23 жовтня 2009р.: збірн. наук.статей. – С. 117–132.

Запара С.І. Третейські суди в Україні / С.І. Запара // Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні: II Міжнародний семінар, 16-20 листопада 2009 р.: збірн. наук.статей. – 2009. – С. 142–154.

2008

Наукові статті

Курило М.П. Особливості проведення земельних реформ і кредитування в Україні та Східній Німеччині / М.П. Курило, С.І. Запара // Правовий Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – №1 (1). – С. 96-101.

Запара С.І. Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізаційних викликів / С.І. Запара // Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. (науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України, Інститут законодавства ВРУ). – 2008. – №4 (20) жовтень-грудень – С. 62-71.

Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правовий аспекти / С.І. Запара // Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – №.1. – С. 96-102.

Запара С.И. Как решить индивидуальные трудовые споры? – Если возник спор с работодателем / С.И. Запара // Областная общественно-политическая газета «В двух словах». От 25.02.2009г. №8 (176) .

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. Реформування системи державно-управлінських відносин у сфері формування та реалізації державної аграрної політики/ С.І. Запара // VIII міжнародний науковий конгрес “Державне управління та місцеве самоврядування” 27-28 березня 2008 р. Національна академія державного управління при президентові України м. Харків.

Запара С.І. Роль структурно-функціонального забезпечення діяльності органів державної влади в контексті відносин держави і громадянського суспільства / С.І. Запара // Міжнародна науково-практична конференція “Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності” м. Київ. Академія правових наук України. – 7 квітня 2008р.

Запара С.І. Роль освіти в становленні та розвитку інформаційного суспільства / С.І. Запара // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р., Суми, Україна). Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 178-180.

Запара С.І. Уніфікація європейського та українського права в контексті розвитку земельно-правових відносин  / С.І. Запара // Аграрний форум – 2008: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня 2008р., Суми, Україна). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 15-18 жовтня 2008р. – С.343-344.

Запара С.І. Особливості надання державної фінансової підтримки землевласникам у Східній Німеччині / С.І. Запара // Всеукраїнська науково-практична конференція (30-31 жовтня 2008р.) “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”. – С.48-49.

2007

Наукові статті

Запара С.И. Отдельные аспекты осуществления альтернативного рассмотрения споров в Украине и международной практике / С.И. Запара// Бюллетень национальной службы посредничества и примирения. -2007. №5. – С. 22-26.

Запара С.И. Окремі аспекти здійснення альтернативного розгляду спорів в Україні та міжнародній практиці  / С.И. Запара // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 45. – 248 с.–  С. 114-119.

Запара С.І. Окремі аспекти здійснення альтернативного розгляду спорів в Україні та міжнародній практиці / С.І. Запара // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. –2007. – №5. – С. 22-26.

Тези доповідей на конференціях

Запара С.И. К вопросу усовершенствования управления аграрным сектором Украины / С.И. Запара // Сборник тезисов докладов научно-практической конференции “Административная реформа и проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов (12-13 декабря 2007г. в г. Симферополе, Ялте.) – 314 с. – С. 15-18.

Запара С.І. До питання удосконалення управління аграрним сектором України / С.І. Запара // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів (12-13 грудня 2007р. у м. Сімферополі, Ялті.). – С. 15-18.

2006

Наукові статті

Запара С.І. Особливості реалізації національних правових традицій у сучасному трудовому праві / С.І. Запара  // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 3. – С. 100-103.

Тези доповідей на конференціях

Запара С.І. БондаренкоА.В. Національна служба посередництва і примирення: перспективи розвитку / С.І. Запара // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково практичної конференції  „Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 414-416.

Запара С.І. Соціальний діалог – вирішальний фактор розбудови громадянського суспільства / С.І. Запара // Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 425-428.

Запара С.І. Проблеми забезпечення трудової дисципліни в трудових правовідносинах / С.І. Запара, Д.С. Шахрова //  Запорізькі правові читання: Тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Запорізькі правові читання”, м. Запоріжжя. 18-19 травня 2006 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.- С. 471-473.

2005

Наукові статті

Запара С.І. Правові аспекти соціального співробітництва у сфері праці/ С.І. Запара // Вісник Запорізького національного аграрного університету. Юридичні науки. – 2005. – № 2. – С. 127-130.

Запара С.І. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні / С.І. Запара // Право України. – 2005. – №11. – С.72-76.

Навчальні посібники

Трудове законодавство України в схемах: Навч. посіб. / Запара С.І., Короленко В.М., Макогон О.В., Міщук М.О., Пастухов В.П., Ришкова О.В., Турський В.М.: За заг. ред. В.П. Пастухов: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 376 с.

Запара С.І. Трудове право. Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – 132 с.

2004-2001

Наукові статті

Запара С.І. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору / С.І. Запара // Право України. – 2004. – №5. – С. 87-89.

Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)»  / С.І. Запара // Право України. – 2003. – №8. – С. 110-113.

Запара С.І. Правовий аналіз профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) / С.І. Запара // Право і безпека. – 2003. – №4. – С.110-113.

Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні  / С.І. Запара // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – №5. – С.14-21.

Запара С.І. Пропоную зміни до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2003. – №2. – С. 29-31.

Запара С.І. Актуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №6. – С. 45-47.

Запара С.І. Порівняльний аналіз вирішення колективних трудових спорів українського та зарубіжного законодавства / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №7. – С. 43-47.

Запара С.І. Юридичний зміст поняття «колективні трудові спори (конфлікти)»  / С.І. Запара // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №12. – С. 47-50.

Запара С.І. Проблеми становлення трудових відносин пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів / С.І. Запара // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків: Університет внутрішніх справ, 2001. – С. 350-353.

Запара С.І. Актуальні проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів / С.І. Запара // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. – №3. – С.243-248.